Boka Beskytt øyeblikket mitt gir oppdatert kunnskap om omsorg, omsorgssvikt, tilknytning og makt i relasjonen til små barn, og analyserer og drøfter kirkelig praksis og tenkning. Det lille barnet er sårbart, og både de gode og de vonde øyeblikkene kan prege det for all framtid.

Bidragene i boka drar veksler på ulike teorier, har ulike perspektiver og arbeider med ulikt materiale, men alle dreier seg om omsorg for de minste barna og hvordan foreldre og kirke kan bidra til at barn får den omsorgen de trenger.

På lanseringen ga forfatterne smakebiter av egne bidrag i boka. Hva betyr omsorg for barns utvikling og på hvilken måte?  Hvilke erfaringer gjør foreldre og prester seg med å tematisere foreldrenes oppveksterfaringer og omsorgsevne i dåpssamtalen?  Hva med makt i omsorgsrelasjoner? Hva har dåp med omsorg å gjøre? Hvilken plass kan omsorg ha i trosopplæringen? Hvordan kan hverdagsritualer bidra til god omsorg? Dette var spørsmål forfatterne – Tormod Kleiven (redaktør), Sjur Isaksen, Trine Klette, Magne Torbjørnsen og Maria S. Ånonsen – adresserte.

?Lanseringsseminaret var en del av jubileumsarrangementet til Høyskolen Diakonva som fyller 100 år – vi gratulerer!

Boka er skrevet for kirkelig ansatte, studenter, forskere og foreldre.

Du kan bestille boka her

«Beskytt øyeblikket mitt» har blitt til på bakgrunn av et forsknings- og fagutviklingsprosjekt som har gått over flere år, og som også har resultert i boka «Fokus: barn, krenkelser tro». Det er et ressurshefte med samtaleopplegg og kan bestilles her.

 «Beskytt øyeblikket mitt» er ei bok i serien Prismet bok – se andre utgivelser i serien her