Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Ikke alle kriterier må være oppfylt for å komme i betraktning. Prisen tildeles etter en helhetlig vurdering. Det legges vekt på blant annet:
  • at arbeidet kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner
  • at barn og unge får bedre kjennskap til den kristne tro
  • at barn og unge ivaretas som hele mennesker
  • at barn og unges tro og refleksjoner tas på alvor
  • at arbeidet preges av fornyelse og kreativitet
  • at arbeidet er godt forankret i organisasjonens/menighetens planer
  • at arbeidet er i samspill med andre aktører, som hjem, menigheter, organisasjoner, frivillighet og lokalsamfunn for øvrig
Prisen kan deles ut blant alle medlemsorganisasjonene til IKO - Kirkelig pedagogisk senter.