2019 Bibelguide på snap
2018 Kirkeskipet i Lademoen kirke
2017 Nattkirke i Tjøme kirke
2016 Skapingsdagane i Os kyrkjelyd
2015 Klimakonfirmantene i Hemnes, Korgen og Bleikvassli menigheter 
2014 Trosopplæringsarbeidet i Hareid menighet med systematisk plan for trosopplæring på alle årstrinn 0-18 år.
2013 Nittedal og Hakadal menigheter med sine fadderpakker
2012 Trosopplæringsarbeidet i Suldal fellesrådsområde
2011 ”Samarbeid får utrolige ting til å skje”, konfirmantleirer som omfatter over 40 menigheter fra åtte ulike prostier i Hamar bispedømme.
2010 3 go'e - storfamilieprosjektet i Levanger, Okkenhaug og Ytterøy menigheter
2009 Menighetene i Elverum
2008 Ingunn Nilsen, Flekkerøy menighet
2007 Barnas katedral i Bergen
2006 Barn er bra! - festivalen i Haugesund
2005 "Hamarøynatta" v/ Heidi Strand Mathisen og Rolf Steffensen
2004 Delt: B-gjengen i Bamble i Telemark og Lysglimt/ Motorklubben i Sørreisa
2003 Harald Bryne, Søndre Slagen, Tønsberg
2002 Kirkens 6-årsklubb, Byåsen menighetsråd, Trondhiem
2001 Storetveit ungdomsklubb, Fana, Bergen