IKO og Kirkens Nødhjelp (KN) har utviklet en ressurspakke for trosopplæring knyttet til temaet skaperverk, bærekraft og rettferdighet. Ressurspakken gir menighetene hjelp til å løfte fram den diakonale dimensjonen i plan for trosopplæring gjennom konkrete handlinger i fastetiden. 
 
- Det handler om å gi barn og unge mulighet til å gjøre en forskjell - få dem til se at de kan bidra til en mer rettferdig verden. Dette kan de gjøre ved å ta vare på menneskene og på verden som Gud har skapt, sier en av initiativtakerne til tiltaket, Liv Arnhild Romsaas i KN. 
 
For 10-åringer
- Vi ønsker å skape en agentidentitet knyttet til undring og oppdrag, med et utvidet diakonalt perspektiv både lokalt og globalt. 10 åringer er nysgjerrige og mer selvstendige. De er en ypperlig målgruppe for et tiltak konsentrert til en periode på 7-10 dager i fastetiden, med aktiviteter både hjemme og i menigheten, sier Romsaas.
 
Ressurspakken består av følgende ressurser

Ressursene er nedlastbare. Klikk på lenkene, tilpass deres opplegg og print ut!

To samlinger
Tiltaket innebærer to samlinger i fasteaksjonstiden. Første samling foregår i kirka med fokus på skaperverk, bærekraft og solidaritet. Her får barna utdelt et klippekort hvor de klipper for ulike symbolhandlinger og solidaritetshandlinger som gjennomføres i kirken eller hjemme. 
 
På andre samling kommer barna tilbake med klippekortet til kirken. Denne samling kan være selve aksjonsdagen til Kirkens Nødhjelp eller påfølgende søndag i etterkant av inspirasjonssamlingen.
 
Vi har benyttet oss av noen av de ressursene som er utviklet i forbindelse med musikalen ”Å, så vakkert”, Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og sanger i Syng håp 1 og 2.
 
Tiltaket er fleksibelt, og skal kunne gjennomføres også i menigheter med få barn og lite ressurser. 
 
- Dette tiltaket er en ypperlig måte å legge til rette for at tro kan praktiseres gjennom handling. Gjennom "Agent for rettferdighet" vil vi vise at kampen for menneskeverd og kampen for skaperverk og miljø er uløselig knyttet sammen, sier Jorunn Blindheim, rådgiver ved IKO. 
 
Ta gjerne kontakt med oss i IKO dersom du ønsker veiledning på hvordan "Agent for rettferdighet" kan gjennomføres i din menighet.