UTSATT: NY dato kommer

IKO inviterer alle våre barnehager til et to-dagers kurs i Gudsrikeleiken med Rune Øystese fra NLA. Rune hadde en populær presentasjon av konseptet på Styrerkonferansen for et par år siden, og vi ønsker derfor å gi dere et utvidet kurs, skreddersydd for barnehageansatte.

Gudsrikeleiken, eller Godly Play som den internasjonale versjonen heter, brukes i kirker og barnehager i mange land og handler om å støtte, utfordre, være var på og lede barns åndelige søken på deres egne premisser. Godly Play tar i bruk lignelser, stillhet, hellige historier og liturgi for å erfare og oppdage Gud, oss selv, hverandre og verden omkring oss, og bruker enkle konkreter barna kan se og leke med. Fokuset er på hva barnet oppdager, tenker og føler i møtet med fortellinger og tradisjoner, den voksnes rolle er å introdusere og undre seg sammen med barna.

Dato og informasjon om priser kommer.

For mer om Gudsrikeleiken, se her:

https://godlyplay.no/hva-er-gudsrikeleiken/

https://www.youtube.com/watch?v=py6vzIs_NcM