Kurset bygger på innholdet i boka Jordvenn – venn med hele skaperverket. Naturen er en god arena for å erfare og lære gjennom kropp og sanser. Dette kurset vil handle om hvordan menigheter og organisasjoner kan legge til rette for at barn og unge får et enda bedre forhold til jorda vår. Kurset vil gi deg konkrete tips og ideer til hvordan du kan drive trosopplæring ute i naturen.

Når formidling og aktivitet skjer rundt et bål, i en gamme, eller under en vandring, skapes det unike undervisningssituasjoner og møter mellom mennesker. Nærheten til naturen åpner opp for undring og refleksjon. Å være en jordvenn handler om å ta ansvar, våre handlinger påvirker ikke bare oss selv, men har ringvirkninger til hele kloden.

Kurset er praktisk, og undervisningen vil skje både inne og ute.  

Meld deg på her!

Tid: Fredag 2. nov.  kl. 1000-1600

Sted: Camp Sjusjøen, 2610 Mesnali. (15 km til Lillehammer, 5 km til Sjusjøen).

Arrangør: IKO-Kirkelig pedagogisk senter i samarbeid med Camp Sjusjøen.

Program: Kommer.

Pris: 990,-  Prisen inkluderer boka Jordvenn- venn med hele skaperverket og lunsj.

Kursholdere: Eldbjørg Leinebø Ekre og Gunnhild Hauge Bjørdal

Eldbjørg Leinebø Ekre er fagredaktør og forfatter av boka Jordvenn – venn med hele skaperverket. Arbeider som rådgiver i trosopplæring og kirkelig undervisning ved IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Mange års praksis som kateket og lærer i barneskole.

Gunnhild Hauge Bjørdal er kateket i Vestre Toten. Tidligere daglig leder ved Camp Sjusjøen. Har arbeidet med trosopplæringsprosjektet «Trosopplæring i naturen» ved Camp Sjusjøen. Mange års praksis som lærer i ungdomsskole. Har forfattet 2 kapittel i boka Jordvenn- venn med hele skaperverket.

Begrenset med plasser på kurset, maks 20.

Det er mulig å bestille overnatting fra kvelden før. Prisen for enkeltseng med frokost er 495,- Det bestilles direkte fra campen. 


Vi gjør oppmerkom på at Camp Sjusjøen arrangerer weekend 2-4.november, med tema som er relatert til «Jordvenn». Dette er en Retreat for voksne, som begynner på ettermiddagen etter Jordvenn-kurset, og kan fint kombineres. Les mer om hva som skjer på Mesnali her