IKOs styrerkonferanse 2019 har fått tittelen Nestekjærlighet som profesjon. 

Årets møteplass for styrere i barnehager med kristent verdigrunnlag 

på Gardermoen 10. – 11. januar 2019.

Dag 1 skal vi ha fokus på barnet og det pedagogiske arbeidet: Hva kan «skapt i Guds bilde» bety for vårt syn på barn og for pedagogisk praksis?

Dag 2 er fokuset på nestekjærlighet i møte med personalet. Hvordan lede og bygge gode kulturer i en tid med endringer.

Pris for enkeltrom 4200,- per person. 

Pris for dobbeltrom 3930,- per person. 

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, les mer om hotellet her

 

Program

 

Torsdag 10. januar 2019

09.00 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen, med Marianne Uri Øverland. 

10.05 Hva er da et barnemenneske? med Sturla Stålsett.

10.30 Når din neste er et barn: om kjærlighet som profesjonsutøvelse, med Teresa Aslanian

11.30 Lunsj

13.00 Når din neste er et barn: om kjærlighet som profesjonsutøvelse, fortsetter

14.00 Pause

14.30 Bruk av bibelfortellinger i barnehagen, med Ingunn Aadland, IKO

15.15 Pause

15.30 Bruk av bibelfortellinger … fortsetter

16.15 Pause

16.30 Kirker og bedehus som arena for opplevelse og læring, med Øystein Dahle, KA

17.00 Programmet avsluttes

17.00 Minisamling for menighetsbarnehager i Den norske kirke.

19.00 Middag

21.00 Kveldsandakt med Rune Øystese (Gudsrikeleiken)

 

Fredag 11. januar 2019

08.30 Kan vi vedta en kultur? Om kulturendring og ledelse, med Ragnar Sagdahl

09.30 Pause med utsjekking fra hotellet

10.00 Kan vi vedta en kultur? Om kulturendring og ledelse, fortsetter

11.00 Lunsj

12.30 Å være perledykker - Lederskap og medarbeiderskap: hvordan gjøre hverandre gode i hverdagen? med Ragnhild Nilsen

13.30 Pause

14.00 Å være perledykker - Lederskap og medarbeiderskap: hvordan gjøre hverandre gode i hverdagen? fortsetter

15.00 Takk for i dag og vel hjem!


 

Kort om bidragsyterne

Sturla Stålsett er professor i diakoni, religion og samfunn ved MF - Vitenskapelig høyskole. 

Ragnhild Nilsen er utdannet innen pedagogikk, musikk, psykologi, ledelse innovasjon og entreprenørskap, og har blant annet grunnlagt to barnehager. Hun har skrevet flere bøker, blant annet «Perledykkeren - om å finne sine talenter og bruke dem».

Teresa Aslanian er utdannet barnehagelærer og har master i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har 14 års erfaring innenfor barnehagesektoren, og er for tiden doktorgradsstipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er forfatteren bak boken «Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen».

Ragnar Sagdahl er utdannet journalist og har jobbet flere år som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Nå arbeider han i Læringsverkstedet og holder kurs og opplæring i hvordan man bygger gode kulturer, og hvordan man tar vare på og utfordrer kulturen.

Ingunn Aadland har en doktorgrad innen Det gamle testamentet fra Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo. Nå jobber hun som rådgiver på IKO og for tiden leder hun et fagutviklingsprosjekt om Bibel til ressurs for livstolkning. 

Øystein Dahle er utdannet lektor med blant annet hovedfag i kristendom. Han er avdelingsdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og har i mange år arbeidet med organisering og rammer for private barnehager.