IKOs styrerkonferanse 2019 har fått tittelen Nestekjærlighet som profesjon. 

Årets møteplass for styrere i barnehager med kristent verdigrunnlag 

på Gardermoen 10. – 11. januar 2019.

Dag 1 skal vi ha fokus på barnet og det pedagogiske arbeidet: Hva kan «skapt i Guds bilde» bety for vårt syn på barn og for pedagogisk praksis?

Dag 2 er fokuset på nestekjærlighet i møte med personalet. Hvordan lede og bygge gode kulturer i en tid med endringer?

 

Meld deg på her!

Du får rabatterte priser dersom du melder deg på før 19. oktober. 

Pris for enkeltrom 3950,- / 4200,- (originalpris) per person. 

Pris for dobbeltrom 3680,- / 3930,- (originalpris) per person. 

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, les mer om hotellet her

Påmeldingsfrist: 9.november 2018


Foreløpig program

Endringer kan forekomme.

Torsdag 10. januar 2019

10.00  Hva er da et barnemenneske?, med Sturla Stålsett.

10.30 Når din neste er et barn: om kjærlighet som profesjonsutøvelse, med Teresa Aslanian

11.30 Lunsj

13.00 Når din neste er et barn: om kjærlighet som profesjonsutøvelse, fortsetter

15.00 Bruk av bibelfortellinger i barnehagen, med Ingunn Aadland, IKO

16.45 Kirker og bedehus som arena for opplevelse og læring, med Øystein Dahle, KA

17.15 Programmet avsluttes

19.00 Middag

 

Fredag 11. januar 2019

08.30 Åpning

08.45 Kan vi vedta en kultur? Om kulturendring og ledelse, med Ragnar Sagdahl

11.00 Lunsj

12.30 Å være perledykker - Lederskap og medarbeiderskap: hvordan gjøre hverandre gode i hverdagen?, med Ragnhild Nilsen

15.00 Takk for i dag og vel hjem!


 

Kort om bidragsyterne

Sturla Stålsett er professor i diakoni, religion og samfunn ved MF - Vitenskapelig høyskole. 

Ragnhild Grødal Nilsen er utdannet innen pedagogikk, musikk, psykologi, ledelse innovasjon og entreprenørskap, og har blant annet grunnlagt to barnehager. Hun har skrevet flere bøker, blant annet «Perledykkeren - om å finne sine talenter og bruke dem».

Teresa Aslanian er utdannet barnehagelærer og har master i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har 14 års erfaring innenfor barnehagesektoren, og er for tiden doktorgradsstipendiat ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er forfatteren bak boken «Kjærlighet som profesjonsutøvelse i barnehagen».

Ragnar Sagdahl er utdannet journalist og har jobbet flere år som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Nå arbeider han i Læringsverkstedet og holder kurs og opplæring i hvordan man bygger gode kulturer, og hvordan man tar vare på og utfordrer kulturen.

Ingunn Aadland har en doktorgrad innen Det gamle testamentet fra Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo. Nå jobber hun som rådgiver på IKO og for tiden leder hun et fagutviklingsprosjekt om Bibel til ressurs for livstolkning. 

Øystein Dahle er utdannet lektor med blant annet hovedfag i kristendom. Han er avdelingsdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og har i mange år arbeidet med organisering og rammer for private barnehager.