KA og IKO arrangerer eierkonferanse for barnehageeiere (det vil si representanter fra stiftelsesstyre, eierstyre eller menighetsråd, menighetsforvalter/daglig leder osv) og barnehagestyrere. Det beste er om representanter for eier og styrer reiser sammen på konferansen.


Tid: mandag 20. januar 2020, kl 10-16.30

Sted: IKO, Colletts gate 43 på St. Hanshaugen i Oslo (NB. Kurset er flyttet til IKO)

Meld deg på her!


For mange menighetsbarnehager i Den norske kirke gjør høstens menighetsrådsvalg at nye personer kommer inn i eierrollene. For disse er det ekstra viktig å sette seg inn i hva det innebærer å være barnehageeier, hvilket ansvar og forpliktelser eieren har, og å etablere et godt samarbeid med klar rollefordeling mellom styrer og eier.

Konferansen har et særlig blikk på Den norske kirkes barnehager, men innholdet vil også passe godt for eiere og styrere i andre enkeltstående barnehager eid av kristne menigheter og organisasjoner. Programøkten som omhandler KAs tariffområde er lagt sist i programmet, og dersom det er mange deltakere på konferansen som dette ikke er relevant for, kan vi legge inn en egen samling for de andre barnehagene.


Konferansen vil handle om disse temaene:

  • Visjoner og begrunnelser for å drive menighets- eller organsiasjonsbarnehage
  • Utviklingstrekk og utfordringer for ideelle barnehager
  • Aktuelle barnehagepolitiske temaer og barnehagens forhold til offentlige myndigheter
  • Eier og styrers ansvar og roller, og eier som arbeidsgiver

Pris: 

  • Medlem i IKOs barnehagekontor og/eller KA: 1650 kroner
  • Andre: 2250 kroner

Foreløpig program: 

Kl 10.00: Åpning

Kl 10.15: Hvorfor driver vi barnehagen? Visjoner og erfaringer med å drive en ideell barnehage med særlig kristent formål.

Kl 11.15: Pause

Kl 11.30: Utviklingstrekk og utfordringer for selvstendige og ideelle barnehager

Kl 12.30: Lunsj

Kl 13.15: Parallellsesjoner:

  1. Grunnleggende innføring i drift av barnehager; Om juridiske og økonomiske rammer for barnehagene, eiers ansvar, om forholdet mellom eier og styrer. Ulike modeller for eierskap og drift av barnehager. (Passer for de som er ny som eier eller styrer)
  2. Aktuelle arbeidsrettslige og tariffmessige temaer for barnehager. Advokater fra KAs Arbeidsgiveravdeling gjennomgår noen aktuelle saker som berører styrere og eiere av barnehager. De vil også svare på spørsmål fra deltagerne.  (Passer best for de som er erfarne som eiere eller styrere)

Kl 14.15: Pause

Kl 14.30: Barnehagen og forholdet til kommunen. Kommunen som barnehagemyndighet og samarbeidspart

Kl 15.15: Aktuelle politiske saker, særlig regjeringens behandling av ny regulering av private barnehager.

Kl 16.15: Oppsummering og veien videre

Kl 1630: Avslutning