KA og IKO arrangerer eierkonferanse for barnehageeiere (det vil si representanter fra stiftelsesstyre, eierstyre eller menighetsråd, menighetsforvalter/daglig leder osv) og barnehagestyrere. Det beste er om representanter for eier og styrer reiser sammen på konferansen.


Tid: mandag 20. januar 2020, kl 10-16.30

Sted: Scandic Oslo City (200 meter fra flytogterminalen på Oslo S)

Meld deg på her!


For mange menighetsbarnehager i Den norske kirke gjør høstens menighetsrådsvalg at nye personer kommer inn i eierrollene. For disse er det ekstra viktig å sette seg inn i hva det innebærer å være barnehageeier, hvilket ansvar og forpliktelser eieren har, og å etablere et godt samarbeid med klar rollefordeling mellom styrer og eier.

Konferansen har et særlig blikk Den norske kirkes barnehager, men innholdet vil også passe godt for eiere og styrere i andre enkeltstående barnehager eid av kristne menigheter og organisasjoner. Programøkten som omhandler KAs tariffområde er lagt sist i programmet, og dersom det er mange deltakere på konferansen som dette ikke er relevant for, kan vi legge inn en egen samling for de andre barnehagene.


Konferansen vil handle om disse temaene:

  • Visjoner og begrunnelser for å drive menighets- eller organsiasjonsbarnehage
  • Utviklingstrekk og utfordringer for ideelle barnehager
  • Aktuelle barnehagepolitiske temaer og barnehagens forhold til offentlige myndigheter
  • Eier og styrers ansvar og roller, og eier som arbeidsgiver

Pris: Påmelding før 4. desember:

  • Medlem i IKOs barnehagekontor og/eller KA: 1250 kroner
  • Andre: 1850 kroner

Påmelding etter 4. desember:

  • Medlem i IKOs barnehagekontor og/eller KA: 1650 kroner
  • Andre: 2250 kroner

Program: kommer.