FAGDAGER // Åpen barnehage // Bergen, juni 2021

IKOs kurs for åpne barnehager arrangeres i år i Bergen, sammen med KFUK-KFUM Åpne barnehager.

En Åpen barnehage er en liten planet i barnehage-universet. Enkelte steder har bare én eller to ansatte i mindre stillinger. Da er vi sårbare med tanke på faglig oppdatering og fellesskap. Viktigheten i det å treffes for å lære, utvikle og dele kan ikke understrekes godt nok. Dagene byr på påfyll av både teoretisk og praktisk art. Det vil også bli rikelig tid til erfaringsdeling. Derfor oppfordrer vi dere til å ta med én glede og én sorg som kan deles i fellesskapet.

 

Sted: Kirkens bymisjon sine lokaler i Kong Oscars gate 62, 5017 Bergen (kort vei fra bybane, buss og tog)

Når: Mandag 7. - tirsdag 8. juni 2021

Pris: Medlemmer av IKOs barnehagekontor: kr 1800,- (tidligpris før 15. april) eller kr 2050,- / Ikke-medlemmer: kr 2300,- (tidligpris før 15. april) eller kr 2550,- 

Vi avventer påmelding til fagdagene grunnet situasjonen med smittefare for koronavirus, og hvordan dette utvikler seg.

Overnatting organiseres av hver enkelt deltaker

 


Foreløpig program:

Dag 1: kl.09.00-16.00

09.00 – 09.30 Registrering, kaffe, te, kjeks og frukt

09.30 – 09.45 Velkommen ved IKO direktør

09.45 – 11.45 Forelesning ved Trude Kyrkjebø fra NLA, inkludert pauser

12.00 - 13.00 Lunsj i Krohnhagen

13.00-13.30: Hvordan er det å være en minoritet i Åpen barnehage? Gjør deg klar for et brukerperspektiv. 

13.30-14.00: Helsesykepleier i Bymisjonen deler erfaringer fra “Foreldre-halvtimen” i Åpen barnehage

14.00-16.00: Ulik metodebruk i Åpen barnehage:

  • “Diddy Disciples”: Pia Merete Melby, menighetspedagog, Askøy.
  • “Først med det gamle” - Bibelhistorier for de yngste. Hilde Tetlie, menighetspedagog. Samtale i etterkant om hva man kan gjøre i Åpen barnehage, samt foreldrenes perspektiv.

 

Etter programmet arrangeres det frivillig sightseeing / middag for tilreisende / for de som har anledning

 

 

Dag 2: kl.09.30-15.00

09.30 – 10.00 Åpning i Korskirken. Presentasjon av Bymisjonen

10.00 – 12.00 Vi deler fra arbeidet. Gleder og sorger. Inkludert pauser (sted: Kong Oscars gate)

12.00 -13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Fra tegn til tale. Anne-Sofie Kalleklev, pedagogisk leder i Åpen barnehage formidler om  bruk av tegn i barnehagen. Er dette noe vi og foreldre kan gjøre oss nytte av?

14.15 - 14.45 Jorids Sanseteater. Inspirasjon til noe nytt i samlingsstunden?

14.45 - 15.00 Evaluering og avslutning

 

Vel hjem!


 

Kursholdere:

Anne-Sofie Kalleklev, pedagogisk leder i Åpen barnehage. Har etablert Nykirken Åpen barnehage som feirer 15 år i 2020. Anne-Sofie søker stadig ny kunnskap og går gjerne på kurs og videreutdanning.

Hilde Tetlie, menighetspedagog i Bergen domkirke menighet / Barnas Katedral. Hilde har hovedansvaret for undervisningen i Bergen sentrum. Ulike metoder forsøkes for å nå gjennom. Inneværende skoleår har flanellografen gjort en vellykket retur. Hilde leder også store Babysang-grupper i Barnas Katedral i tillegg til samlinger i Åpen barnehage.
Jorid Flisram Skare. Etter år som styrer i Åpen barnehage, etablerte hun Jorids Sanseteater som hun farter rundt med, bl.a til Åpne barnehager i Bergen. Ble nylig en del av Den Kulturelle Bæremeisen til Askøy kommune.

Pia Merete Melby, menighetspedagog fra Askøy. Erfaring fra skole og barnehage. Tema: “Diddy Disciples” En fortellingsform som kan brukes i Åpen barnehage for de litt større barna.

Trude Kyrkjebø har jobbet i Åpen barnehage og er nå stipendiat ved NLA Høgskolen Bergen. Hun var med som en av mentorene fra kompetanseprogrammet KOMÅP i regi av UDIR og SIK.

 

Korte presentasjoner ila. dagene:

  • IKO sine bøker for målgruppen i barnehage.
  • Fagboken om Åpen barnehage. Bymisjonen bidrar i boken.  Åse Christiansen presenterer. Utgis av Fagbokforlaget. Kan kjøpes på Fagdagene.
  • KFUK-KFUM Åpen barnehage presenterer sitt nasjonale nettverk for deltakerne. Jan Frode Sandvik er styrer og virksomhetsleder.