NY DATO KOMMER (Sannsynligvis i 2021)

Velkommen til fagdag om rom for tro for voksne og møteplasser for tro. 

Tid: 5. mai 2020 klokken 09.30 til 15.00

Sted: IKO, Colletts gate 43, St. Hanshaugen

Påmelding: Send e-post til [email protected]
Påmeldingsfrist: 14.april

Deltakeravgift: kr 400

Arrangører: K-stud - Kristelig studieforbund, KUFO - kirkelig undervisningsforbund, Presteforeningen, IKO - Kirkelig pedagogisk senter og Kirkerådet. Program:

09.00- 09.15 Registrering og kaffe

09.15-09.30 Velkomst

09.30 -12.00 Møteplasser og vendepunkt

Med Henrik Syse, filosof og Kirke-Kjersti (Kjersti Opstad) som har et år med kirkebesøk.

Vendepunkt med Trond Skard Dokka, professor emeritus og Gunnfrid L Øierud, rådgiver IKO.

12.00–12.45 Lunsj

12.45-13.30 Samtaler i det livsynsåpne rom: Fra nøytralitet til mangfold

Med Ingrid R Joyce, Samarbeidsrådet for tro og livssyn (STL)

13.30-14.40 Arenaer for å snakke om tro

Hvor er viktige arenaer for samtaler om tro i vårt samfunn? Hvordan og hvor snakker vi ærlig om tro? Å snakke godt med andre krever innsikt i eget liv og egen tro. Panelsamtale med representanter fra Filosofikafe i Fagerborg kirke, Helt ærlig, Bøler menighet, Kirkeakademiene, STL og prest fra Færøyene.

14.40-15.00 Oppsummering og avslutning