IKO og KA i samarbeid med KUFO – Kirkelig undervisningsforbund og Det Norske Diakonforbund, inviterer for tredje gang til kurs for nye ansatte. Dag 1 og dag 2 er for ansatte både innenfor diakoni og kirkelig undervisning. De 2 første dagene gir en god innføring i kirken som organisasjon og som arbeidsplass, rammer og regler for arbeidsforholdet, m.m. Andre tema er samarbeid i stab, råd og med frivillige medarbeidere.

Dag 3 har et mer praktisk blikk på trosopplæring, og er særlig tiltenkt ansatte innen kirkelig undervisning. Mange diakoner arbeider også med trosopplæring, barn og unge, så dagen er selvsagt åpen for begge yrkesgruppene.

 


Kurset arrangeres av KA-Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og IKO-kirkelig pedagogisk senter i samarbeid med KUFO – Kirkelig undervisningsforbund og Det Norske Diakonforbund. 

Tid: 9. – 11. november 2020


Sted: IKO- huset i Colletts gate 43 på St. Hanshaugen. 


Tidligpris: (til og med 26. okt): 3900,- for tre dager. (2900,- for to dager)
Ordinær pris
: (fra og med 27. okt) 4500,- for tre dager. (3500,- for to dager).

Ved avmelding etter 26. oktober må full deltakeravgift betales.


Overnatting og reise må dekkes av den enkelte. Anbefaler Lovisenberg Diakonale gjestehus.Meld deg på her
 

 

Avbestillingsregler: Fri avmelding inntil 14 dager før første kursdag (Det vil si før 26. oktober for dette kurset), full deltakeravgift må betales ved avbestilling etter dette. Kursdeltaker skal ikke møte på kurset hvis vedkommende har feber eller indikasjoner på luftveisinfeksjon. Kursavgift og reise dekkes av reiseforsikring hvis man har legeattest.

IKO følger helsemyndighetenes råd angående smittevern, og vil oppdatere påmeldte deltakere om reglene skulle endres. Per dagens regler har IKO kapasitet til opptil 20 deltakere. Dersom kurset må avlyses på grunn av innstrammede smittevernregler fra helsemyndighetene, blir ingen påmeldte deltakere belastet deltakeravgift.


Hvem er kurset for? Kurset er beregnet for deg som er nyansatt eller som har jobbet med kirkelig undervisning eller diakoni i noen få år. Kurset går over 3 hele dager. De to første dagene er for ansatte innenfor både diakoni og undervisning, mens dag 3 er tiltenkt de som særlig jobber med trosopplæring, barn og unge. Det vil være tid til spørsmål og erfaringsutveksling.

 

Program: (med forbehold om endringer)

Dag 1. Kirken som arbeidsplass

09.30-10.00: Registrering

1000-1030: Velkommen, presentasjon og forventninger, v/IKO og KA

1030-1215: Kirken – en ressurs! Om kirken som organisasjon, styringssystem og arbeidsplass, v/ Øystein Dahle

1215-1300: Lunsj

1300-1345: Kirkerådet – en ressurs! v/ Kjersti Kolbjørnsrud

1345-1400: Tid til spørsmål til oppklaring og avklaring v/Dahle og kirkerådsrepresentant

Pause

1415-1645: Gode ordninger – en ressurs! Om å være en arbeidstaker! Finnes det en ordning for alt?  v/Ingrid Tenfjord, Silje L. Hjeldsbakken, Leiv Sigmund Hope og Harald Skarsaune

- Å være arbeidstaker

- Medbestemmelse i fellesrådet

- Arbeidstid

- Arbeidstid på leir

- Beredskap

- GDPR – personvern

- Bruken av sosiale medier

- Grenseoverskridende atferd – håndtering av seksuelle overgrep m.m

1645-1700: Oppsummering

Ca. 1715: Felles middag ute. Påmelding samme dag. (middagen er inkludert i kursprisen)

 

Dag 2. Kirken som arbeidsplass

0900-0915: Velkommen!

0915-1200: Å ta vare på seg selv – en ressurs! v/Harald Skarsaune, Leiv Sigmund Hope, Marianne Gullhaugen, Eldbjørg Leinebø Ekre

•             Forventninger og krysspress, yrkesidentitet og profesjon 

•             Tverrfaglighet, samarbeid og konflikt

 

1200-1300: Lunsj

1300-1400: IKO – en ressurs! v/Marianne Uri Øverland og Marianne Gullhaugen

1415-1600: Frivillige - en ressurs! Om rammer, motivasjon, rekruttering og oppfølging, v/Eldbjørg Leinebø Ekre og Margit Bente Steensnæs

1600-1615: Oppsummering

 

Dag 3. Trosopplæring – en ressurs!

0900-0915: Velkommen!

0915-1145: Bibelen – en ressurs! Hva er et godt innhold og hvilke bibeltekster skal jeg velge i arbeid med barn og unge? Teologiske refleksjoner rundt (bruk av) bibelmaterialet i formidlingen, v/Ingunn Aadland

1145-1230: Lunsj

1230- 1345: Gode metoder 0-6 år – en ressurs!

1400-1530: Gode metoder 7-15 år – Å gjøre i praksis – en ressurs! v/Marianne Gullhaugen

1530-1600: Oppsummering og takk for nå!

 


Bidragsytere:

 • Øystein Dahle, avdelingsdirektør i KA
 • Ingrid Tenfjord, avdelingsdirektør i KA.
 • Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA
 • Silje Letmolie Hjeldsbakken, jurist og rådgiver i KA
 • Kjersti Kolbjørnsrud, Fung. seksjonsleder / seniorrådgiver i seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet
 • Ingunn Aadland, teologisk rådgiver ved IKO – kirkelig pedagogisk senter
 • Marianne Gullhaugen, rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO – kirkelig pedagogisk senter
 • Margit B. Steensnæs, trosopplæringsleder i Bøler menighet
 • Leiv Sigmund Hope, Generalsekretær i Det Norske Diakonforbund
 • Harald Skarsaune, Generalsekretær i KUFO – Kirkelig undervisningsforbund
 • Marianne Uri Øverland, Direktør for IKO