Prismetseminaret er dessverre avlyst grunnet koronasituasjonen.

Her er informasjon om alternativ "digital fagdag" som vi legger ut i stedenfor. 

Hvilke salmer og sanger synges egentlig i Den norske kirkes trosopplæring? Hva kan en lære eller formidle ved å synge dem og hvordan begrunnes sangvalget? Velkommen til seminar med presentasjon av fersk forskning og praksisrefleksjon. Med et mangfold av perspektiver og erfaringer vil seminaret belyse ulike sider ved salmene og sangen som en viktig dimensjon i Den norske kirkes trosopplæring. Input og inspirasjon til både kirkemusikere, ansatte innen kirkelig undervisning og prester – eller andre som er glad i og jobber med musikk, tro, barn og ungdom.

Tid: onsdag 25. mars kl 10-1530

Sted: Norges musikkhøgskole (NMH), rom 139/140. Adr: Slemdalsveien 11, Majorstuen.

Pris: 650,- inkludert lunsj og den ferske Prismet-boka «Sang for livet! Salmene og sangen i Den norske kirkes trosopplæring» red. Strauman og Krupka (IKO-Forlaget 2020, utsalgspris kr 379,-).

Studenter kan delta gratis, men da er ikke lunsj og bok inkludert.

 

Påmeldingsfrist innen 20. mars

 


Program for dagen

09.30-10.00: Kaffe, te og registrering

10.00–10.05: Velkommen!  

10.05-11.00: Sang for livet – salmene og sangen i trosopplæringa. Hva vet vi nå som vi ikke visste før? Og hva betyr den nye kunnskapen? v/Ragnhild Strauman (kantor og phd-kandidat ved Norges musikkhøgskole)

11.00-11.10: Pause

11.10-11.40: Historisk perspektiv på salmenes rolle i trosopplæringen v/ Hallgeir Elstad (professor i kirkehistorie ved TF/UiO)

11.40-12.10: Salmer i trosopplæringa – om gode praksiserfaringer v/ Hans Olav Baden (Kirkemusiker i Holmlia kirke og programutvikler musikk i KFUK-KFUM Norge)

12.10-12.45: lunsj

12.45-13.15: Barnekoret som ressurs i trosopplæringen v/Ragnhild Strauman

13.15-13.45: Konfirmanter, sang og læring v/ Bernd Krupka (førsteamanuensis i religionspedagogikk ved VID)

13.45-14.00: Pause

14.00-14.30: Mer enn ord. Om sangens funksjon i kirkens liv v/ Øivind Varkøy (professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og prof II ved OsloMet, samt komponist)

14.30-15.00: Familiekorarbeid, trosopplæring og gudstjenesteliv v/Anne Haugland Balsnes (professor i musikk ved UiA og prof II ved Ansgar Teologiske Høgskole)

15.00-15.30: So what? Praksis og praksisimplikasjoner. Samtale.

15.30 Takk for i dag


Seminaret er arrangert av IKO - Kirkelig pedagogisk senter i samarbeid med Norges musikkhøgskole. 

Forskningsprosjektet er støttet av Kirkerådet.