Veiledningen består av et bestemt antall timer med fysisk oppmøte hos oppdragsgiver, samt veiledning via mail/telefon/skype mellom møtepunktene. 

Det legges opp til at mentorene har kort reisevei, og det vil derfor bli anledning til jevne møtepunkt. Mentorene er anbefalt av rådgivere ved bispedømmekontorene og IKO.

Nedenfor er en oversikt over eksempler på oppdrag og størrelser på oppdragene. Tjenesten er fleksibel og vi tilpasser oppdraget etter menighetens behov. Vi deler oppdragene inn i enkeltoppdrag, halve oppdrag og hele oppdrag.

Priser
Prisen oppdragsgiver betaler inkluderer veiledningstimer, samt forberedelser og reisetid for mentor. Alle priser er eks. moms. Et helt mentoroppdrag tilsvarer to ukers arbeid for mentor.  

Enkeltoppdrag  
3 timer (halv dag).   Kr. 4000   + reisekostnader
5 timer (hel dag).     Kr. 6000 + reisekostnader

Halvt mentoroppdrag
12 timer veiledning pr. år. Kr. 15.000 + reisekostnader
3 timer veiledning via mail/telefon/skype mellom møtepunktene

Helt mentoroppdrag
24 timer veiledning pr. år. Kr. 28.000 + reisekostnader
6 timer veiledning via mail/telefon/skype mellom møtepunktene

Spørsmål, informasjon og bestilling
Kontakt oss for flere opplysninger om IKO Mentor.