Trosopplæringskonferansen er landets største møteplass, for ansatte og frivillige som jobber for og med barn og unge i trosopplæringsarbeid.

 

Les mer om årets konferansen på trosopplaringskonferansen.no

Med OPPDRAG KIRKE som overskrift for Trosopplæringskonferansen 2019 ønsker vi å:

  • Inspirere deltakerne til å se at vi som jobber med trosopplæring har et oppdrag, en misjon.
  • Utfordre til å aktualisere den kristne troens betydning i en tid der mange trekker på skuldrene i møte med fortellingen om Jesus.
  • Skape en tydeligere sammenheng mellom oppdraget kirken står i lokalt og oppdraget om å gå ut til hele verden.

Påmeldingen er nå åpnet! 

Trosopplæringskonferansen er Norges største og viktigste treffsted for ansatte og frivillige som arbeider med menighetsutvikling, trosopplæring og barn og unge. Konferansen arrangeres årlig og er et samarbeid mellom Kirkerådet og IKO – Kirkelig pedagogisk senter.

Konferansen arrangeres av IKO - Kirkelig pedagogisk senter og Kirkerådet. 

Følg med på oppdateringer på konferansen på sosiale medier her: Facebook og Instagram
 

Under ser du bilder fra fjorårets konferanse.