IKO-Forlaget søker forfatterspirer og etablerte forfattere som har hjerte for bibelens mangfoldige litteratur og som ønsker å formidle noe av dette i bokform. Hvordan gjenfortelle bibelhistorier i dag? Hvordan bruke bibelstoff i skjønnlitterære tekster? Hvordan formidle trosopplæring og kulturhistorie i bokform for barn og ungdom? Hvordan fortelle om Bibelen for en ny generasjon?

Når: 3. og 4. november

Hvor: Kirkens hus i Rådhusgata 1 dag 1, IKO-huset i Colletts gate 43 dag 2

Pris: Gratis. Lunsj er inkludert, men reise og evt. overnatting må betales selv. 

Frist for å sende inn søknad: 15. september 2021

Kurset består av to samlinger, der den første går over to dager. I den første 2-dagers samlingen vil Jan Kjærstad fokusere på skriveprosessen, litterære virkemidler og gjennomføre skriveøvelser. I tillegg vil IKO-Forlaget stille med rådgiver Ingunn Aadland og forlagsredaktør/forfatter Arild Rossebø. De vil fokusere på: Hvordan skrive bibelhistorier for barn og ungdom? – Hvordan bruke bibelstoff skjønnlitterært?

I den andre samlingen vil deltakerne få tilbakemelding på egne tekster fra IKO-Forlaget.

Den andre samlingen, som er en oppfølging av den første, kan om nødvendig foregå digitalt. Max 12 deltakere.


Høres dette spennende ut? Skriv en liten tekst om deg selv og om din motivasjon for kurset til: [email protected]


Bidragsytere:

Jan Kjærstad, forfatter 

Les mer om han her: jankjaerstad.no 

Foto: Mimsy Møller

 

 

Kurset er støttet av KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.