Medlemskap i IKOs barnehagekontor

Medlemsfordeler:
Medlemmene får først og fremst et faglig tilbud knyttet til kurs og kompetanse, nettverk, rådgivning og materiell. Les mer om det her 

I tillegg til det faglige tilbudet får medlemmene også dette:

  • Bokpakker: Et utvalg av nye bøker fra IKO-Forlaget som passer til bruk i barnehager, sendes medlemmene uten ekstra kostnad (verdi: ca kr 1200 i året). 
  • Mulighet til å bruke IKOs «visningsrom» til fagdager/nettverksmøter for grupper av medlemmer. Bokpresentasjon fra IKO-Forlaget er inkludert. Dere betaler kun for tilrettelegging og servering, ingen lokalleie. Rabatt på eventuelle faglige foredrag. Ta kontakt med IKO for nærmere informasjon om innhold/omfang på dette tilbudet.
  • Rabatt på kurs og konferanser på IKO
  • Rabatt på alle IKO-Forlagets utgivelser
  • Bladet IKO-nytt tilsendt tre ganger i året
  • Medlemsinformasjon fra IKOs barnehagekontor ca fem ganger i året (e-post)

Her finner du statistikk om medlemmene per juni 2020

Medlemskontingent for 2020:
Medlemskap i IKOs barnehagekontor inkluderer nye bøker og materiell fra IKO-Forlaget som passer til bruk i barnehager (verdi ca kr. 1200 i året).

Barnehage: Kr. 2800

Dersom barnehagen har svært dårlig økonomi, vil det for tidligere medlemmer i en periode være mulig å fortsette som medlem uten bokpakkene. Kontingenten vil da være kr. 2000 for 2020.

Organisasjon: Kr. 3800 (med bokpakkene: Kr. 4600)

Meld deg inn i IKOs barnehagekontor her

 

IKOs barnehagekontors retningslinjer (Pdf)