Følgende organer/organisasjoner er medlemsorganisasjoner i IKO - Kirkelig pedagogisk senter:
Kirkerådet og Samisk kirkeråd har en observatør hver i representantskapet.  
 

Styret for IKO og IKO-Forlaget AS
IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS har hver sitt styre, som foruten de ansattes representanter består av de samme medlemmene: 

Ludvig Bjerkreim (styreleder)
Bente Haukland Næss
Lene Christine Mikalsen
Hilde Fylling
Maria Agøy Sand
Roar Strømme
Anne-Helene Roaldsnes
Johannes Bakkevig

Ingrid Fjeld (ansattes representant i IKOs styre)
Inger Thommesen (ansattes representant i IKO-Forlagets styre)   

Varamedlemmer:
Øyvind Holtedahl
Sidsel Lied
Margunn Serigstad
Eldbjørg Leinebø Ekre (for Ingrid Fjeld)
Marit Vitalia (for Inger Thommesen)