Følgende organer/organisasjoner er medeiere av IKO - Kirkelig pedagogisk senter:
Kirkerådet og Samisk kirkeråd har en observatør hver i representantskapet.  
 

Styret for IKO og IKO-Forlaget AS
IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS har hver sitt styre, som foruten de ansattes representanter består av de samme medlemmene: 

Ludvig Bjerkreim (styreleder)
Bente Haukland Næss
Johannes Bakkevig
Maria Agøy Sand
Roar Strømme
Anne-Helen Roaldsnes
Hilde Fylling
Lene Christine Mikalsen
Ingrid Fjeld (ansattes representant i IKOs styre)
Inger Thommesen (ansattes representant i IKO-Forlagets styre)   

Varamedlemmer:
Knut Tveitereid
Cathrine Borgen
Kristin Gunleiksrud Raaum
Eldbjørg Leinebø Ekre (for Ingrid Fjeld)
Cecilie Holdø (for Inger Thommesen)