Kirke og menighet:

23.08.19 Høringsuttalelse angående ordning for konfirmasjonstidens gudstjenester

19.04.18 Høringsuttalelse om justering av hovedgudstjeneste og alminnelige bestemmelser

21.12.15 Høringsuttalelse for revidert ordning for dåp i hovedgudstjenesten

21.12.15 Høringsuttalelse om liturgisk musikk

30.10.15 Høringsuttalelse om budsjettreglement for Kirkemøtet

04.06.15 Høringsuttalelse - Veivalg for fremtidig kirkeordning

11.11.14 Høringsuttalelse om Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

20.04.09 Høringsuttalelse om plan for trosopplæring i Den norske kirke

29.03.06 Høringsuttalelse om utkast til Plan for Diakoni i Den norske kirke 

29.03.06 Høringsuttalelse om Utkast til plan for kirkemusikk

28.02.06 Høringsuttalelse om Innføring av sort som liturgisk farge i Den norske kirke 

23.08.05 Prøving av NT05 i gudstjenesten – liturgisk forsøkssak

13.06.05 Kunsten å være kirke – Kulturmelding for Den norske kirke 2005 

13.06.05 Fleksibel bruk av gudstjenesteboken – Liturgisk forsøkssak