Prismet
Prismet er en religionspedagogisk skriftserie som tar opp temaer i skjæringspunktene mellom pedagogikk, religion og teologi. Artiklene tar tiden på pulsen og relaterer til undervisning og danning i skole, barnehage, hjem og kirke.

Prismet utgis av IKO-Forlaget i samarbeid med IKO – Kirkelig pedagogisk senter, og det kommer ut fire ganger i året. 

Les mer om Prismet her.
 
IKO-nytt
IKO-Nytt er et gratis meldingsblad som avspeiler og informerer om hele IKOs virksomhet.

IKO-Nytt har tre nummer i året og sendes gratis til menigheter, organisasjoner, institusjoner, givere og andre som ønsker å være informert om IKOs arbeid.