Rådgiver og redaktør for Prismet

Rådgiver og redaktør for Prismet

IKO søker nå etter en rådgiver med doktorgradskompetanse innen teologi/religionspedagogikk til å arbeide med formidling og anvendelse av forskning innen kirkelig undervisning.

På IKO vil du bli en del av en tverrfaglig rådgiveravdeling med kompetanse innen teologi, pedagogikk og kommunikasjon.

Som rådgiver på IKO vil du jobbe med

 • Å knytte sammen forskning, teori og praksis
 • Fagutvikling for ansatte og frivillige som jobber med kirkelig undervisning, gjennom kurs og materiell.
 • Pedagogisk og teologisk kvalitet i bøker og produkter gitt ut på IKO-Forlaget, blant annet gjennom Dåpsklubben Tripp Trapp
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Prosjektledelse
 • Arbeid med høringer
 • Rådgivning

 

Denne stillingen vil særlig ha ansvar for

 • Prismet tidsskrift. Du vil være redaktør for Nordens ledende fagtidsskrift innen religionspedagogikk. Her samarbeider du med Prismet-redaksjonen som består av forskere fra ulike universiteter og høyskoler rundt om i landet
 • Prismet bøker. Du vil være fagredaktør og arbeide med tekstutvikling og tekstbearbeiding på fagbøker som blir publisert på IKO-Forlaget
 • Til stillingen ligger 20 prosent forskningstid

 

Prismet tar opp temaer i skjæringspunktet mellom pedagogikk, religion og teologi. Prismet trykker aktuelle forsknings- og fagartikler knyttet til undervisning og danning i skole, barnehage, hjem samt kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, og er godkjent i DOAJ og ERIH-PLUS.

Kirkens samarbeid med skole og barnehage står sentralt i IKOs arbeid. IKO har tradisjon for og ønske om å peke på mulighetene som ligger i eksisterende rammer gitt i skolens læreplaner og rammeplan for barnehagen. Samtidig ønsker vi å medvirke i prosessen når disse fornyes.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet
 • Doktorgradskompetanse innen teologi/religionspedagogikk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til norsk kirke-, samfunn- og organisasjonsliv, særlig innen trosopplæring
 • At du ser muligheter, er effektiv, kan prioritere og har gode samarbeidsevner
 • Evne til strategisk tenkning, kreativitet og nytenkning
 • Evne til å arbeide tverrfaglig og til å bygge nettverk

 

De som ansettes må arbeide i samsvar med IKOs basis og formål.

Vi kan tilby et morsomt og spennende arbeidsmiljø, faglig utvikling og deltakelse på aktuelle konferanser og seminar. Lønn og pensjon etter KAs Hovedtariffavtale.

Send CV og Søknad på e-post

Spørsmål om stillingen

Om IKO

IKO – Kirkelig pedagogisk senter er en pådriver for faglig utvikling innenfor trosopplæring, kirkelig undervisning, hjem/familie og samarbeid mellom kirke og skole/barnehage. Vi arrangerer kurs, utvikler materiell og arbeider med forskning og fagutvikling.  Senteret eier IKO-Forlaget som blant annet utvikler og produserer barnebøker og annet materiell for trosopplæring for barn og unge. IKO gir ut fagtidsskriftet Prismet med tilhørende fagbokserie. Totalt er det ca 20 årsverk knyttet til IKO – Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS.