Følgende organer/organisasjoner er medlemsorganisasjoner i IKO - Kirkelig pedagogisk senter:
KirkerådetNorges Samemisjon og Samisk kirkeråd har en observatør hver i representantskapet.  
 
Representantskapets leder: Siri Lindtveit
Representantskapets nestleder: Torfinn Wang
 

Styret for IKO og IKO-Forlaget AS
IKO - Kirkelig pedagogisk senter og IKO-Forlaget AS har hver sitt styre, som foruten de ansattes representanter består av de samme medlemmene: 

Kristine Aksøy (styreleder)
Tonje Kristoffersen
Andreas Seierstad
Kristine Røed Brun
Margunn Serigstad Dahle
Øivind Holtedahl
Espen Andreas Hasle
Per Kristian Hovden Sætre
 
Annbjørg Dalland (ansattes representant i IKOs styre)
Astrid Paulsen (ansattes representant i IKO-Forlagets styre)   

Varamedlemmer:
Anne Stine Bjørsvik Kallevik
Thomas Granheim Iversen
Astri Thomassen Ekroll

Marianne Gullhaugen (for Annbjørg Dalland)
Marit Vitalia (for Astrid Paulsen)