Priser
Kirkerottene bor på Gjøvik og har med seg en bil med tekniker og utstyr. 

Prisen for en forestilling kr.19.000,- 

Når vi får to forestillinger to steder samme dag, vil prisen pr. forestilling være kr. 15 500,- . 

Ønsker du å ha 2 forestillinger i samme kirke er prisen for 1.forestilling kr. 19.000 og for 2.forestilling kr.8.000,- 

På turneer deles kostnadene på forestillingene likt mellom menighetene som er med på turneruten. Det samme gjelder kostnad ifbm reise,diett og overnatting. Prisen varierer ut fra hvor mange som er med på en turne og hvordan forestillingene legges. Det lønner seg å være minst 3 menigheter som er på en rute.

Reise, diett og overnatting

Reise/diettkostnader etter statens satser kommer i tillegg, og beregnes fra Oslo, Gjøvik og/eller Moss. 

Booking av overnatting og evt flyreiser e.l. tar IKO seg av.

Hva inkluderer kostnadene?
Prisene inkluderer tekniker og alt nødvendig utstyr, tilgang til maler for plakater og billetter, lokal reklamesnutt.  Kostnadene går til lønn for tre personer, utarbeiding av manus, innøving av stykkene for to skuespillerteam, opprettelse av nettsida kirkerottene.no, vedlikehold av dukker og teknisk utstyr pluss administrasjonskostnader. NB. Kirkerotteteateret mottar ingen offentlig støtte.

Det kan lønne seg å samarbeide med andre menigheter! Man kan for eksempel samles i en av kirkene i området, sette opp samme dag i ulike kirker, eller la kirkerottene reise på turné noen dager i områder som vi ikke rekker på en dagsreise. Vi har gode erfaringer med salg av billetter til stykket ved inngangen. Vi har sett at f.eks. kr. 50,- per person/ kr. 150,- per familie ikke er til hinder for oppmøte.
 

Kontakt og bestilling
For informasjon om bruken av Kirkerottene i trosopplæringen: Kristian Sandmark
Tlf. 40 46 71 77 E-post: [email protected]

For bestilling av teateroppsetning: Audhild Engeland
Tlf. 966 27 063 E-post: [email protected]

For materiell, ta kontakt med IKOs ordrekontor.
Tlf. 22 59 53 00 E-post: [email protected]