Priser og kontaktinformasjon

Priser
Kirkerottene bor på Gjøvik og har med seg en bil med tekniker og utstyr. Teaterstykket koster kr.18 500,- * Reise/diettkostnader etter statens satser kommer i tillegg, og beregnes fra Oslo, Gjøvik og/eller Moss. Når vi får to forestillinger to steder samme dag, vil prisen pr. forestilling være kr. 15 000,- Pris for stykke nummer to samme dag i samme kirke er kr. 7700,- Dersom samme arrangør holder to forestillinger samme dag på to forskjellige scener/kirker, er prisen for forestilling nr. 2 kr. 11 000,- 

*Prisene inkluderer tekniker og alt nødvendig utstyr, tilgang til maler for plakater og billetter, samt ferdigtrykket program til utdeling til publikum. 
* Kostnadene går til lønn for tre personer, utarbeiding av manus, innøving av stykkene for to skuespillerteam, opprettelse av nettsida kirkerottene.no, vedlikehold av dukker og teknisk utstyr pluss administrasjonskostnader. NB. Kirkerotteteateret mottar ingen støtte.

Det kan lønne seg å samarbeide med andre menigheter! Man kan for eksempel samles i en av kirkene i området, sette opp samme dag i ulike kirker, eller la kirkerottene reise på turné noen dager i områder som vi ikke rekker på en dagsreise.

Vi har gode erfaringer med salg av billetter til stykket ved inngangen. Vi har sett at f.eks. kr. 50,- per person/ kr. 150,- per familie ikke er til hinder for oppmøte.


OSLO-forestillinger 2018-19
Oslo Bispedømmeråd har inngått avtale med IKO-Forlaget (IKO) om teateroppsetninger med kirkerottene for menighetene i Oslo bispedømme, fra 2018 - 2019. I avtalen inngår kjøp av invitasjonsDVD-er inklusiv hele filmen «Kirkerottene» til kostpris og forestillingen til redusert pris. For mer informasjon: [email protected] For ledige datoer, se her. 


Kontakt og bestilling
For informasjon om bruken av Kirkerottene i trosopplæringen: Kristian Sandmark
Tlf. 40 46 71 77 E-post: [email protected]

For bestilling av teateroppsetning: Ingrid Fjeld.
Tlf. 966 27 048 E-post: [email protected]

For materiell, ta kontakt med IKOs ordrekontor.
Tlf. 22 59 53 00 E-post: [email protected]