Mange konfirmanter synes gudstjenester er kjedelige – og blir mer negativ til gudstjenestedeltakelse i løpet av konfirmanttida. Men det gjelder ikke alle. Hvorfor ikke? Hva kjennetegner gudstjenester i menigheter der konfirmantene oppgir å like gudstjenester?

Når: Fredag 2. juni kl. 10.00-15.00
Hvor: IKO, Colletts gate 43, St. Hanshaugen, Oslo
Pris: 500 kr (300 for studenter), lunsj inkludert

Meld deg på her!

Dette seminaret handler om konfirmanters gudstjenestedeltakelse, og fem forskere innen praktisk teologi vil formidle forskning på gudstjenester med konfirmanter. Det dreier seg om spørsmål som: Hva betyr gudstjenestenes utforming for hvordan konfirmantene opplever dem? Hva verdsetter konfirmantene og hva verdsetter de ikke? Er det noen sammenhenger mellom hvordan konfirmantene forberedes og deltar under gudstjenestene og hvordan de opplever dem?

Bidragsyterne nærmer seg tematikk og forskningsmateriale med en bredde i blikk og spørsmål, og seminaret vil gi inspirasjon til å utvikle egen praksis.

Bidragsytere er forskerne på prosjektet «Gudstjenester i konfirmanttida»: Elisabeth Tveito Johnsen, Sivert Angel, Halvard Johannessen, Merete Thomassen og Gunnfrid Ljones Øierud.


Program

10.00 Velkommen og introduksjon om gudstjenester med konfirmanter: Hva vet vi? Hvor brenner det?
v/ Elisabeth Tveito Johnsen, Førsteamanuensis i praktisk teologi/religionspedagogikk ved TF/UiO

10.40 Presentasjon av forskningsprosjektet «Gudstjenester i konfirmanttida»

11.00 Konfirmanter som ministranter – historie, idealer og realitet.
v/ Merete Thomassen, Førstemanuensis i praktisk teologi/liturgi ved TF/UiO

11.40 Lunsj

12.20 

  • Gudstjenestekommunikasjon, åpninger for forskjellige deltakelsesmåter og konfirmanters deltakelseserfaringer. v/ Gunnfrid Ljones Øierud, Ph.D, rådgiver og redaktør ved IKO – Kirkelig pedagogisk senter
  • Å preke for konfirmanter – troverdighet og ulike predikanttyper v / Sivert Angel, Førstemanuensis i praktisk teologi/homiletikk ved TF/UiO

13.30

  • Spiritualitet og gudstjeneste – gudstjenester som kilde til religiøs erfaring v/ Halvard Johannessen,Ph.D, universitetslektor og praksisleder, TF/UiO
  • Forskjellige gudstjenestetyper og ulike læringsmodi v/ Elisabeth Tveito Johnsen

14.30 Refleksjon og samtale: Idealer, forskning og praksis. Hvordan utfordres idealer og forestillinger av å møte forskjellig praksis? Hva sier forskningsfunn om hva som er god praksis – og hva sier forskningen ikke? Hvordan kan en arbeide for å utvikle praksis?

15.00 Takk for i dag