Ressurser for Barnehagesamarbeid

Kirke barnehagesamarbeid

Kirken tilbyr barnehagene hjelp i formidlingen av de urgamle fortellingene, liturgier, salmeskatt og musikk. Barnehagen skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven (Rammeplanen 2017 s. 55). I forbindelse med høytider, kulturformidling og i møte med sorg og kriser kan kirken være en god støtte og samarbeidspartner.