Ressurser til trosopplæring

Samling 1

IKO - Kirkelig pedagogisk senters servicekontor for menighets- og organisasjonsbarnehager, og andre barnehager med særskilt kristent formål.

IKOs barnehagekontor tilbyr:
 

et fellesskap av menighets- og organisasjonsbarnehager og andre barnehager med særskilt kristent formål. IKO eier ingen barnehager selv, og vi har et likeverdig tilbud til alle barnehagene uavhengig av eier, eieform, tilhørighet til kirkesamfunn/menighet eller andre forhold.

Følg oss på Facebook: IKOs barnehagekontor

Informasjonen er ufullstendig, da sidene oppdateres.