IKO er høringsinstans og leverer uttalelser i saker som er relevante for skole, barnehage og kirke. Våre uttalelser er i tråd med IKOs vedtekter og målsettinger, og utarbeidet med engasjement for fag og profesjon.

Høringsuttalelser for skolefeltet.

Høringsutalelser for barnehagefeltet.

Høringsuttalelsene som gjelder kirke finner du her.