Mål

 • Gi visjoner og hjelp til å finne barnehagens egenart og rolle
 • Dyktiggjøre eierne og styrerne i arbeidsgiveransvar og administrative oppgaver
 • Styrke personalets kompetanse til å drive god pedagogisk virksomhet med kristen profil.
 • Gi råd ved nyetablering og endring av barnehager


Medlemskapet gir rett til

 • Råd og veiledning i utforming av barnehagens kristne innhold
 • Bistand i administrative spørsmål
 • Hjelp til å utarbeide vedtekter, stillingsinstrukser med mer
 • Bistand, råd og veiledning i forhold til offentlige instanser
 • Rimelige kurs og materiell fra IKO-Forlaget


Disse kan bli medlemmer

 • Bispedømmeråd, organisasjoner, institusjoner, stiftelser og andre organer innen Den norske kirke
 • Kirkesamfunn utenfor Den norske kirke og menigheter, organisasjoner, institusjoner og stiftelser innen slike kirkesamfunn
 • Barnehager drevet av slike menigheter og organisasjoner
 • Privatpersoner som eier og driver livssynsbarnehager


Retningslinjer for IKOs barnehagekontor PDF

Kontingent for 2018
Bispedømmeråd, organisasjoner, institusjoner: kr 3800,-
Barnehager: kr 1.400,-

Kontakt barnehagekontoret:
Helene Horsfjord
Rådgiver
[email protected]