IKO driver Barnehagekontoret – en medlemsorganisasjon for barnehager eiet av menigheter i Den norske kirke, kristne organisasjoner og trossamfunn. For disse barnehagene, og eierne deres, gir IKO faglig veiledning, arrangerer kurs og konferanser, og driver interessepolitisk arbeid. Vi bidrar til å styrke personalets kompetanse slik at de kan drive en god pedagogisk virksomhet med kristen profil. Barnehagekontoret retter seg mest mot ikke-kommunale barnehager med særlig formålsbestemmelse, men alle er velkomne til å bli medlemmer.

I tillegg vil IKO være en ressurs for alle barnehager, både kommunale og ikke-kommunale, når det gjelder arbeidet med det kristne innholdet i høytidene, knyttet til arbeidet med fagområdet etikk, religion, filosofi. IKO mener det er viktig at barnehagen rommer barns små og store spørsmål, også de som knytter seg til eksistensielle spørsmål og spørsmål om tro. Det krever at både barnehagelærere og personalet for øvrig har kunnskap om ulike religioner og livssyn, og innlevelsesevne å møte barnas ulike ytringer.