IKOs barnehagekontor er et servicekontor for menighets- og organisasjonsbarnehager, og andre barnehager med særskilt kristent formål. Les mer om medlemsskap i barnehagekontoret her

I tillegg vil IKO være en ressurs for alle barnehager, både kommunale og ikke-kommunale, når det gjelder arbeidet med det kristne innholdet i høytidene, knyttet til arbeidet med fagområdet etikk, religion, filosofi. IKO mener det er viktig at barnehagen rommer barns små og store spørsmål, også de som knytter seg til eksistensielle spørsmål og spørsmål om tro. Det krever at både barnehagelærere og personalet for øvrig har kunnskap om ulike religioner og livssyn, og innlevelsesevne å møte barnas ulike ytringer.