Skole:
 

30.09.20 Høringssvar fra IKO - Tro det eller ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo

15.06.20 Høringssvar fra IKO - Ny opplæringslov

13.06.19 Høringsuttalelse fra IKO - Læreplanfornyelse: Ny læreplan i KRLE

14.11.18 Høringsuttalelse fra IKO - Innspillsrunde Læreplan i Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

14.11.18 Høringsuttalelse fra IKO - Innspillsrunde Læreplan i Religion og etikk

12.06.17 Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen

17.04.18 Høringssvar til siste utkast til kjerneelementer i KRLE/RE

07.11.17 Høringssvar til læreplanfornyelse i KRLE/Religion og etikk - kjerneelementer

13.05.16 Høringsuttalelse om forslag til nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger

12.10.15 Høringssuttalelse: Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

05.01.15 Høringsuttalelse om endringer i RLE-faget

18.01.10 Høringsuttalelse om ny rammeplan for grunnskolelærerutdanningen

30.01.08 Høringsuttalelse om forslag til endringer i opplæringsloven

30.10.07 NOU 2007: 6 Formål for framtida. Formål for barnehagen og opplæringen

01.11.05 Utkast til plan for Religion og Etikk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram for videregående opplæring.

27.05.05 Forslag til læreplan i Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) – mai 2005

11.05.05 Høringsuttalelse til ny læreplan for grunnskolen – alle fag

18.03.05 Høringssvar til forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven

30.08.13 Høringssvar om det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk.