Ressursbanken - Her finner du ressurser til menighetenes arbeid for barn og unge. Ressursbanken gir veiledning og ideer til å lage lokal trosopplæringsplan.

Kunnskapsdepartementet - KD har som mål at alle skal ha mulighet til å delta i og påvirke utvikling i kunnskapssamfunnet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er en kunnskapssektor som har evne til å utvikle, formidle og utnytte ny kunnskap. Her finner du lover, forskrifter og informasjon om departementets arbeid i barnehage- og utdanningssektoren.

Utdanningsdirektoratet - barnehage. Oppgaver knyttet til dokumentasjon og analyse, Kvalitets- og klompetanseheving, tilskuddsordninger og regelverksforvaltning tilsyn og veiledning av barnehagesektoren ble flyttet til denne etaten fra januar 2012.

Utdanningsforbundet - Utdanningsforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen for fagfolk i skole og barnehage. De kjemper for unges rett til en god utdanning. De jobber aktivt for at lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående, høyskoler og universiteter skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår.

Private Barnehagers Landsforbund - en landsomfattende interesse - og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge.

Barnehage.no - et nettsted for alle med tilknytning til norsk barnehagesektor. Nettstedet tar temperaturen på en unik og stadig voksende sektor hver eneste dag.

Barnehagske betraktninger - en blogg i skjæringspunktet mellom pedagogikk og politikk.

Barnehagske betraktninger på facebook