Vedtekter

 • Forslag til vedtekter Word-fil
 • Opptakskriterier og opptaksprosedyrer PDF
   

Eiers ansvar

 • Ansvar og oppgaver for barnehagens eierrepresentant PDF
 • Avtale mellom kommuner og private PDF
 • Forsikring PDF
   

Personalet

 • Eksempel på permisjonsreglement, utarbeidet av KA PDF
 • Erklæring om taushetsplikt PDF
 • Forslag til utlysningstekst PDF
 • Generell stillingsinstruks for personalet i barnehager drevet av menigheter og kristne organiasjoner PDF
 • Introduksjon og oppfølging av nyansatte PDF
 • Medarbeidersamtale i barnehagen PDF
 • Tilleggsinstruks for pedagogisk leder PDF
 • Tilleggsinstruks for styrer PDF
 • Rekrutteringsstrategier PDF

Foreldresamarbeid

 • Brukerundersøkelse PDF
 • Brukerundersøkelse - forslag til spørreskjema PDF
 • Foreldresamarbeid PDF
 • Kontakt og samarbeid mellom barnehage og foreldre som ikke bor sammen PDF
 • Nettvettregler og samtykkeskjema PDF
 • Serviceerklæring PDF

Administrasjon

 • Momsregler for barnehagen PDF
 • Rutiner for dokumenthåndtering PDF

Lovverk