Samarbeid kirke - barnehage
Barnehagesektoren har gått gjennom store endringer de siste årene. En stadig større andel av barn under skolepliktig alder går i barnehage. Det har både ført til en lavere gjennomsnittsalder i barnehagene, og på flere måer til større mangfold i barnegruppene. Dette sammen med samfunnsutviklingen gjorde det naturlig å utarbeide nytt formål for barnehagen. Ny formålsparagraf trådte i kraft i august 2010, og sammen med Rammeplanen, legger den grunnlaget for samarbeid mellom barnehage og kirke. I serien om barnehage-kirkesamarbeid finner du faglige refleksjoner og prisnipielle drøftinger, gode praksiseksempler og ideer til metodiske opplegg.

 


Høytider, rammer og muligheter
Anne Aicher

Gjennom barnehagetiden skal barna få god kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. Det har barnehagen og kirken ofte samarbeidet om. Høytider, rammer og muligheter viser og drøfter rammene for samarbeid, gitt i barnehageloven og rammeplanen. Her er reflekterende artikler, praksisfortellinger ig konkrete eksempler på hvordan ulike kristne høytider kan markeres i barnehagen.
Lenke til nettbutikk

 

 

 

 

Stefanusalliansen - en Solidaritetsaksjon der dere kan bli vennskapsbarnehage med en barnehage i Kairo
Som vennskapsbarnehage får dere:
•Vennskapsavtale med bilder fra barnehagene i Kairo
•Pedagogisk opplegg med tips til samlingsstunder og aktiviteter, i tillegg til egen blogg
•Gi tilskudd til driften av barnehagene i Kairo
•Hjelpe til med å etablere nye barnehager
•Være med å gi barna en bedre fremtid
•Gi norske barn et innblikk i hverdagen for barna i «søppelbyen» og forståelse av hvordan man kan hjelpe andre – og også være venner med barn i andre land selv om mye er ulikt.

UNICEF - Barnas rettighetskort
Hva er egentlig menneskerettigheter? Hva innbærer rettighetene, og hvilken betydning har disse i barnas hverdag? Barnas rettighetskort gir deg som lærer i skole og barnehage innføring i den grunnleggende tenkningen, hvordan snakke med barn om vanskelige tema, og hvordan man kan jobbe konkret med barns rettigheter i barnehagen og i skolen. IKO har bidratt i utviklingen av disse rettighetskortene.

FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling
Barneaksjon
Skoleløp