Anbefalt lesning om skolegudstjenester
- Preses Helga Haugland Byfuglien oktober 2016: Foredrag om skolegudstjenster for bispemøtet.
- Kommentator Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet  oktober 2016: - Julegudstjenesten er nyttig dannelse
- IKOs direktør desember 2015: "Julegudstjenester i en skole for alle".
- Skolegudstjeneste. Noen vurderinger av Kristin Gunleiksrud Raaum Skolegudstjeneste - Noen vurderinger
 

Andre ressurser

Den norske kirkes nettsider om skole-kirkesamarbeid


Kunnskapsdepartementet - KD har som mål at alle skal ha mulighet til å delta i og påvirke utvikling i kunnskapssamfunnet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er en kunnskapssektor som har evne til å utvikle, formidle og utnytte ny kunnskap. Her finner du lover, forskrifter og informasjon om departementets arbeid i barnehage- og utdanningssektoren.

Utdanningsdirektoratet - utdanning. Utdanningsdirektoratet er en etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Her finnes blant annet læreplaner, retningslinjer for skolegudstjenester og øvrige retningslinjer for utdanningsfeltet. 

Den kulturelle skolesekken - Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk.

Utdanningsforbundet - Utdanningsforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen for fagfolk i skole og barnehage. De kjemper for unges rett til en god utdanning. De jobber aktivt for at lærere og ledere i barnehage, grunnskole, videregående, høyskoler og universiteter skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår.