Spilleplan og ledige datoer

 

Våren 2016, spilleliste og mulige spilledager
Vi ønsker først og fremst å fylle opp disse datoene, men andre datoer kan også være mulige.
Ukedagene gjelder primært for Oslo og nær omegn. For andre deler av landet: Ta kontakt, så finner vi en dato!

08. januar: Lambertseter og Manglerud kirker
06. februar: Fet kirke
12. februar, fredag
13. februar: Ås og Hoff kirker på Toten
14. februar, søndag
15. februar, mandag
16. februar, tirsdag
05. mars Brøttum og Brumunddal
07. mars: Seegård
08. mars: Biri
09. mars: Gjøvik
10. mars: Hunn, to forestillinger
11. mars: Engehaugen
12. mars: Bamble (ledig en forestilling i nord for Bamble!)
14. mars: Oppsal i Oslo
Uke 14: 4/5-10. april: Sør-Trøndelag/Nord-Gudbrandsdalen
22. april, fredag
23. april: lørdag
24. april: Eidsberg
25. april: Hamar
26. april: Reservert
02. mai: Sofiemyr
23. mai, mandag

Høsten 2016: Ledige datoer legges ut i midten av februar.

Her var vi høsten 2015:
27. august: Nordstrand kirke, Oslo
30. august, søndag: Stokke kirke, Vestfold
6. september: Bogafjell kirke, Sandnes
9. september: Stjørdal kirke, to forestillinger
13. september: Ullerål kirke, Ringerike
15. september: Vardåsen kirke, Asker
16. oktober: Sarpsborg kirke
22. oktober: Nordberg kirke, Oslo
24. oktober: Aurskog og Løken kirker
25. oktober: Glemmen nye kirke, Fredrikstad og Østenstad kirke, Asker
26. oktober: Lommedalen kirke, Bærum
7. november: Grindheim kyrkje i Audnedal
8. november: Fjellgardane og Valle kyrkjer i Setesdal
12. november: Ski kirke
14. november: Nordlandet kirke, Kristiansund
19. november: Kampen kirke, Oslo
21. november: Bragernes kirke, Drammen og Mjøndalen kirke
23. november: Vallset kirke, Stange
26. novmeber: Jessheim kirke

Priser
Kirkerottene bor på Gjøvik og i Oslo, og har med seg en bil med tekniker og utstyr. For teateroppsetninger i dagsreise med bil er prisen kr. 17 000,- * inkludert tekniker og alt nødvendig utstyr. Pris for stykke nummer to samme dag i samme kirke er kr. 7 000,-. I tillegg kommer reisekostnader.
* I prisen inngår blant annet lønn til tre personer, utarbeiding av manus, innøving av stykkene for to skuespillerteam, vedlikehold av dukker og teknisk utstyr og administrasjonskostnader.

Det kan lønne seg å samarbeide med andre menigheter. Man kan for eksempel samles i en av kirkene i området, sette opp samme dag i ulike kirker, eller la kirkerottene reise på turné noen dager i områder som ligger langt unna hjembygda. Dersom samme arrangør holder to forestillinger samme dag på to forskjellige scener/kirker, er prisen for forestilling nr. 2 = 10 000,- Om to arrangører ønsker å gå sammen om to forestillinger samme dag, vil prisen pr. forestilling = 14 000,-

Vi har gode erfaringer med salg av billetter til stykket ved inngangen. Vi har sett at f.eks. kr. 50,- per person/ kr. 150,- per familie ikke er til hinder for oppmøte.

OSLO-forestillinger 2015-17
Oslo Bispedømmeråd har inngått avtale med IKO-Forlaget (IKO) om egne teateroppsetninger med kirkerottene for menighetene i Oslo bispedømme, fra 2015 - 2017. I avtalen inngår kjøp av invitasjonsDVD-er inklusiv hele filmen «Kirkerottene» til kostpris og forestillingen til redusert pris. For mer informasjon: [email protected] For ledige datoer, se over. På hverdager kjøres kun en forestilling kl. 18.00. Spilletidspunkt på lørdager og søndager etter nærmere avtale.


Kontakt og bestilling
Ta kontakt med Kristian Sandmark for mer informasjon om om bruken av Kirkerottene i trosopplæringen.


Tlf. 966 27 061 E-post: [email protected]

For bestilling av teateroppsetning, ta kontakt med Ingrid Fjeld.
Tlf. 22 59 53 00 E-post: [email protected]

For materiell, ta kontakt med IKOs ordrekontor.
Tlf. 22 59 53 00 E-post: [email protected]