Styrerkonferansen

Styrerkonferansen 2023: VERDIER

19.–20. januar 2023, Clarion Hotel & Congress, Gardermoen.

Vi ønsker deg velkommen til IKOs konferanse for styrere i kristne livssynsbarnehager! Meld deg på innen 7. desember for best pris! se informasjon om priser i blå faktaboks. 

Årets tema: Verdier 

«Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon», heter det i formålsparagrafen i barnehageloven. Hva gjør vi for å få disse verdiene til å prege barnehagehverdagen – og ledelsen av barnehagen? Og hva legger vi i de kristne verdiene som er med på å definere særpreget i livssynsbarnehagene våre? 

På denne konferansen skal verdiene følge oss gjennom temaer som ledelsesfag, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling og profilarbeid. Vi får praksisorienterte, ledelsesrelevante, forskningsbaserte, filosofiske, politiske og religionsvitenskapelige perspektiver på arbeidet med verdiene. 

Bidragsytere: 

Henrik Syse: Han blir ofte presentert som filosof og søndagsskolelærer, og er kjent som en både humørfylt og seriøs foredragsholder. Han har doktorgrad i etikk og erfaring blant annet fra arbeid med de etiske retningslinjene til Oljefondet. Den foreløpig siste boka han har skrevet heter Ord i krise: refleksjoner om håp i koronaens skygge.

Erik Oksavik, Stine Sofies stiftelse: For å vite hva som er galt må man vite hva som er normalt. Hva er sunn og hva er skadelig seksualitet hos barn? Og hvordan skal vi som barnehageansatte jobbe med dette? Erik S. Oksavik er spesialrådgiver og tiltaksleder i Stine Sofies stiftelse. Han har i en årrekke arbeidet sammen med barnehagesektoren om avdekking av vold og seksuelle overgrep, og kjenner barnehagers styrker og utfordringer veldig godt. I dette foredraget vil han ta for seg temaet barns seksualitet, og hvilke rammer som må ligge til grunn for å jobbe med dette i barnehagene.

Harald Askeland: Som professor i ledelsesfag har Harald Askeland forsket og skrevet om ledelse i kirken og i diakonale organisasjoner. Han har vært med å forme faget verdibasert ledelse, blant annet gjennom sine bidrag i boka Verdibevisst ledelse. Gjennom å holde åpningsforedraget på konferansen får han være den første til å ta opp verdiene i formålsparagrafen og det særlig kristne formålet, og hvordan disse får forme ledelsen av barnehagen. 

Margrethe Thomassen og Annette Gilbrant: NLM-barnehagene og Frelsesarmeens barnehager har hver for seg arbeidet med en verdiplattform for organisasjonene og barnehagene sine. Margrethe Thomassen, nestleder i NLM-barnehagene AS, og Annette Gilbrant, virksomhetsleder i Frelsesarmeens barnehager AS, samtaler med programleder Asbjørn G. Håkonseth om hvordan verdiene er blitt definert, implementert og får forme praksisen i barnehagene deres. 

Ragnhild Laird Iversen: Religion i barnehagen er temaet for forskningen til religionsviter Ragnhild Laird Iversen. På styrerkonferansen vil hun fortelle om verdifulle oppdagelser fra sitt phd-arbeid. Hun arbeider ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hvor hun utdanner grunnskole- og barnehagelærere, i tillegg til at hun driver nettstedet religionsundervisning.no. 

Anne Birgitta Langmoen Kvelland: Mange år med ledererfaring som generalsekretær i Normisjon, og nå direktør på IKO, er noe av det Anne Birgitta Langmoen Kvelland tar med seg når hun skal trekke fram en verdi som betyr mye for henne som leder. 

Frank Grimstad og Linn Maria Kierulf: Kan de gode verdiene våre av og til hindre oss i å håndtere konflikter på en god måte? Er det lett å være for snill med hverandre, og ikke komme til bunns i problemene, når man har kristne verdier som rettesnor? KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter stiller med sin spesialkompetanse i konflikthåndtering og andre verdiladede HR-spørsmål: Frank Grimstad er tidligere direktør i KA, og nå emeritus ved VID vitenskapelig høgskole. Linn Maria Kierulf er spesialrådgiver i KA. De vil utfordre oss til gruppesamtaler og case-arbeid. 

Jens A. Bjelland med politikergjester: Jens A. Bjelland, spesialrådgiver i KA, utfordrer stortingsrepresentantene Elise Waagen (Ap) og Dag Inge Ulstein (Krf) til debatt. Hvilke verdier tror du politikerne vil drøfte når de står foran hundre barnehagestyrere? Økonomiske verdier og tilskuddspolitikk? Verdien av kompetente ansatte i barnehagen? Verdien av mangfold og valgfrihet i barnehagetilbudet? Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager? 

Program

Torsdag 19. januar

Før 10.00: enkel bakst, marmelade og hel frukt til morgenkaffen i hotellets lobby. Registrering i Terminal-fløyen.
10.00 – 10.15: Asbjørn G. Håkonseth: Velkommen
10.15 – 11.15: Harald Askeland: Verdibasert ledelse
11.15 – 11.30: Presentasjon av utstillerne
11.30 – 12.00: Pause – god tid til å møte utstillerne
12.00 – 13.00: Ragnhild Laird Iversen: Entusiasme og ekskludering – emosjonelle spenn i møter med religion i barnehagen
13.00 – 14.30: Lunsj
14.30 – 15.15: Annette Gilbrant og Margrethe Thomassen: Panelsamtale om arbeidet med verdiplattform i Frelsesarmeens barnehager og NLM-barnehagene
15.15 – 15.30: Pause
15.30 – 16.15: Anne Birgitta Langmoen Kvelland: Tillit
16:15 – 16:30: Pause
16.30 – 17.15: Erik S. Oksavik, Stine Sofies stiftelse: Sunn/skadelig seksualitet hos barn: hvordan jobbe med dette i barnehagen?
19.00: Middag i hotellrestauranten 

Fredag 20. januar

09.00 – 09.15: Ord for dagen
09.15 – 10.00: Politisk trekvarter, debatt med stortingsrepresentantene Elise Waagen (Ap) og Dag Inge Ulstein (Krf), ledet av spesialrådgiver Jens A. Bjelland, KA.
10:00 – 10:15: Pause. Frist for utsjekk
10.15 – 11:00: Frank Grimstad og Linn Maria Kierulf: Arbeidsmiljø og konflikthåndtering
11:00 – 11:30: Gruppearbeid/casearbeid
11.30 – 12.30: Lunsj, utstilling
12.30 – 13.15: Frank Grimstad og Linn Maria Kierulf: Arbeidsmiljø og konflikthåndtering (forts.)
13:15 – 13:45: Gruppearbeid/casearbeid
13:45 – 14:00: Pause
14.00 – 15.00: Henrik Syse: Hva gjør en verdi verdifull? Refleksjoner om verdighet og verdi i barnehagen
15.00: Avslutning/vel hjem

Gå tilbake til kursoversikt
  • Tid: 19. og 20. januar 2023
  • Tidligpris for medlem av IKOs barnehagekontor (tom. 7. desember): 4450,- (enkeltrom) 4250,- (dobbeltrom)
  • Pris for medlem av IKOs barnehagekontor (etter 7. desember): 5150,- (enkeltrom) 4950,- (dobbeltrom)
  • Tidligpris for ikke-medlemmer (tom 7. desember): 6150,- (enkeltrom) 5950,- (dobbeltrom)
  • Pris for ikke-medlemmer (etter 7. desember): 6850,- (enkeltrom) 6650,- (dobbeltrom)

Hvor holdes kurset?