IKO tilbyr fagdager med foredrag, workshops og refleksjon rundt relevante tema innenfor trosopplæring og menighetsutvikling.Disse kan bestilles enkeltvis eller til et flerårig kursprogram. En fagdag er vanligvis på 4-6 timer.

 • Bibelfortellinger i trospplæringen
  Om bibelfortellinger og barnebøker. Hvilke fortellinger kan vi fortelle til barna? Hvordan kan fortellingene formidles i barnebøker og i trosopplæringen? Ved Ingunn Aadland, rådgiver for trosopplæring, IKO.

  Pris: 8 000 kr.
   
 • Skole-/kirke-samarbeid. Hva er rammene og hva er mulig?
  Debatten om skolegudstjenesten kommer hver høst med full styrke og intensitet. Hva sier lovverket? Hva er rammene for skolens arbeid, og hvilke muligheter er det for kirke-/skole-samarbeid i dagens flerkulturelle Norge? Kurset gir en oversikt over rammene for kirke-/skole-samarbeid og presenterer og drøfter praksiser med skolegudstjenester og annet kirke-/skole-samarbeid. Ved Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver for kirkelig undervisning og Gunnfrid Ljones Øierud, rådgiver og Prismet-redaktør.

  Pris: 8 000 kr.
   
 • En mer synlig kirke?
  Hvordan gjøre kirken mer synlig der du bor? Dette kurset vil sette i gang grunnleggende refleksjoner om hvordan kirken markedsfører seg i det offentlige rom. Kurset holdes av Oddbjørg Aasen Bjørdal, mangeårig journalist og lærer på Mediahøgskolen Gimlekollen.

  Pris avtales. 
   
 • Babysangkurs
  Grunnleggende opplæring i «babysang som trosopplæring». Babysang er et populært trosopplæringstiltak med høy deltakelse, og samlingene viser seg å være viktige både for barn og foreldre. Kurset tar opp forbindelsene mellom dåp, babysang, diakoni og meningsutvikling, men er i hovedsak praktisk rettet med innlæring av sanger, rim og regler. Ansvarlig for kursene er Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver for kirkelig undervisning.

  Pris avtales. 
   
 • Lekende småbarnsang
  I småbarnssang går sang og lek hånd i hånd. Hvordan drive småbarnssang på en kreativ og tilrettelagt måte? Dette er en fagdag full av tips og ideer til sanger og leker for de minste barna. Kurset vil også berøre hvordan tekstene som brukes i trosformidling til barn kan være med og prege deres gudsbilde. Dette blir en praktisk dag med vekt på erfaringsdeling og refleksjon. Ansvarlig for kursene er Eldbjørg Leinebø Ekre, rådgiver for kirkelig undervisning.

Utgifter til reise og evt. overnatting kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

Bestilling
Ta kontakt med IKO om du har behov for fagdag om andre tema, så kan vi skreddersy eller formidle kompetanse.

For mer informasjon eller bestilling, kontakt IKOs rådgiver for kirkelig undervisning, Eldbjørg Leinebø Ekre.
E-post  eller tlf. 416 10 918.