I Dåpsklubben Tripp Trapp arbeider vi planmessig for å bygge en helhetlig trosopplæring for barn fra 0 til 15 år.

Menighetene kan bidra til trosopplæring i hjemmene ved å informere om Dåpsklubben. Vi har flere nye informasjonsprodukter!

Mange foreldre, faddere og besteforeldre ønsker å bidra til at barna får en innføring i kristendom og tro. Dåpsklubben er et tilbud som hjelper dem med dette oppdraget.

Gjennom klubben får barna bøker om tro, håp og undring: bibelfortellinger, fortellinger til livstolking og livsmestring, kveldsbønner og bordbønner, bøker om kristen tro og kirkelig praksis, sanger og musikk, spill og leker.

Mer informasjon om klubben, vår systematikk, «læreplan» og hvordan vi arbeider, kan du finne her.

Informer for eksempel ved dåpssamtale, babysang, barnekor, kirkerottesamling, ved utdeling av 2-, 4- og 6-årsbok, tårnagentsamling og eldretreff.

Informasjonsmateriell:

  • Bokmerke med velsignelse og enkel informasjon om Dåpsklubben
  • Kort/bilde med velsignelse og enkel informasjon om Dåpsklubben
  • Dåpsklubbens ordinære innmeldingsbrosjyre (bm/nyn)
  • Gavepakker/utdellingspakker ved dåp og andre anledninger
  • Menighetens presentasjonspakke
  • Plakat
  • Brosjyreholder til den ordinære innmeldingsbrosjyren
  • Annonser i ulikeformater, både til trykk og digitalt
  • Artikler til menighetsblad og nettsider (bm/nyn)

Bestill informasjonsmateriell av oss