Dåpsklubben har diverse informasjonsmateriell som kan bestilles. Dette er selvfølgelig helt gratis. Del gjerne ut brosjyre for Dåpsklubben i dåpssamtalen eller i andre tiltak menigheten har for de minste.

Dessuten kan dere laste ned annonser i ulike format både til trykk og digitalt. Disse kan legges på menighetenes nettsider eller i menighetsbladet.
Last ned ulike annonser her.

Innmeldingsbrosjyre
Gir informasjon om dåpsklubben TRIPP TRAPP og har et eget innmeldingsskjema til utfylling. Den har også oversikt over gratis velkomstgaver. Brosjyren finnes både på bokmål og på nynorsk. 

Brosjyreholder
Til innmeldingsbrosjyrene. Kan stå på et bord eller i en hylle.

Plakat
Med informasjon om dåpsklubben.

Bestill brosjyrer, brosjyreholder eller plakat her. 
I e-posten kan du opplyse hva og hvor mange du ønsker.


 

Artikler til menighetsblad eller nettsider
IKO har utarbeidet noen artikler som fritt kan brukes i menighetsblad eller på menighetenes nettsider. Presseartiklene finner du her.