• Dåpsklubben Tripp Trapp er en bokklubb for barn fra 0 til 15 år, som har som mål å åpne opp for kristen tro, håp og undring.
 • Klubben har et tilbud om tre pakker i året. Pakkene sendes i forkant av påske, sommer og jul. 13-15-åringene får to pakker i året, før sommer og før jul.
 • Det er delt inn i seks aldersgrupper: 0-1 år * 2-3 år * 4-6 år * 7-9 år * 10-12 år * 13-15 år.
 • Pakkene inneholder bøker og andre produkter, som musikk eller leker.
   
 • Klubben bygger på Den norske kirkes trosopplæringsplan og en luthersk kristendomsforståelse. 
 • Det er ikke nødvendig å være døpt for å være med i klubben. 
 • De aller fleste produktene vil passe like godt for barn tilknyttet andre kirkesamfunn. Pakker med innhold som ikke passer kan avbestilles.
 • Foreldre, besteforeldre, faddere er de vanligste giverne av medlemskap i klubben.
 • Medlemspakkene kan sendes til barnet eller til giver. 
 • Klubben har om lag 7000 medlemmer.

 

Bokklubb

 • Dåpsklubben Tripp Trapp er en bokklubb, der de fleste bøkene er nye for hvert år. Det betyr at det kan være ganske store forskjeller i pakkene fra ett år til et annet.
 • Småsøsken vil derfor ikke få de samme pakkene som storesøsken har fått tidligere år. Enkelte produkter, som for eksempel kosedyret Krølle, gis til alle barn. Søsken som er tett i alder kan komme i samme aldersgruppe, og dermed få samme pakke. Da kan en enkelt bytte til en annen pakke for et av barna. Informasjon om de ulike pakkene får den som betaler medlemskapet i posten i forkant. 
 • De fleste bøkene er utgitt av IKO-Forlaget, men noen ganger kjøper vi inn bøker fra andre forlag.

 

Slik fungerer det

 • I god tid før pakken sendes ut får den som betaler for medlemskapet tilsendt et informasjonsblad med presentasjon av neste pakke. Informasjonsbladet kan mottas på e-post eller i posten.
 • I informasjonsbladet får en informasjon om hva som kommer i neste pakke, og hvordan avbestille eller bytte til en annen pakke, innen en oppgitt frist. (For eksempel kan et barn på 9 år som er modent for alderen noen ganger ha glede av pakken for 10-12-åringene, eller dersom søsken er i samme aldersgruppe kan dere bytte til en annen pakke for den ene av søsknene.)
 • Den som betaler for medlemskapet bestemmer om pakken skal sendes rett til barnet eller til betaleren. Noen liker best å overlevere pakken selv, andre synes det er fint at barnet får pakken i postkassen.
 • Den som betaler for medlemskapet får regning for hver pakke som sendes ut.
 • Har en fem eller flere registrerte barn i klubben samtidig, slipper du å betale frakt! 

 

Hva koster det?

 • Det er ingen krav om minstekjøp, men barnet må være medlem i minst ett år.
 • Prisen per pakke varierer med innholdet, vanligvis rundt 360 kroner + 59 kroner i ekspedisjon og forsendelse. (Pakkene for 13-15-åringene vil vanligvis være noe rimeligere.)
 • Det er 14 dagers angrefrist. Returporto dekkes av avsender.

 

Annen informasjon

 • I informasjonsbladene gis det også informasjon om andre gode tilbud. Porto på ekstraprodukter følger postens satser. Ekstraproduktene sendes i egen forsendelse.
 • Du får 10 % rabatt ved kjøp av IKO-Forlagets øvrige produkter.
 • Se medlemsbetingelser

 

Ønsker du å melde inn et barn? Trykk her