IKO utfordrer alle som er med i menigheter og kirkelige sammenhenger rundt omkring i Norge, til å foreslå kandidater til årets Trosopplæringspris! 
 
Vinnerene får 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen. Det er et trykk som blir håndkollorert slik at hvert bilde blir helt unikt. 

Hvem går prisen til? 
Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.
 
En jury med representanter fra KA, Kirkerådet og IKO avgjør hvem som blir årets vinner. 
 

I 2019 vant Bibelguide på Snap Trosopplæringsprisen for sin innsats med trosopplæringsarbeid for ungdommer, og nå de der de er. Christina Andreassen, som er barne- og ungdomsarbeider i Torshov og Lilleborg menighet, er den som til daglig driver Snapchat-kontoen. - Vi er opptatt av å være der de unge er og skape et trygt sted de kan ta opp spørsmål om Gud, kristendommen og Bibelen, sier hun. Les mer her

Hvor? 
Trosopplæringsprisen deles ut på den årlige Trosopplæringskonferansen. I 2020 blir konferansen arrangert digitalt. 
 
Hvem kan sende inn forslag? 
Alle menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode forslag til kandidater som fortjener Trosopplæringsprisen, kan sende inn sine begrunnede forslag. Det er viktig at det oppgis minst to referansepersoner som kan gi utfyllende informasjon om kandidatene som blir foreslått. En av disse må være enten kirkeverge/prost eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjonene.
 
Send inn forslag her!

Fristen for å sende inn forslag er 21. august 2020. 
 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter står bak prisen sammen med Kirkerådet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.