IKO utfordrer alle som er med i menigheter og kirkelige sammenhenger rundt omkring i Norge, til å foreslå kandidater til årets Trosopplæringspris! 

Les mer om vinneren av Trosopplæringsprisen 2021 her: KAOS-kirken! 
 
Vinnerene får 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grimsmo Nilsen. Det er et trykk som blir håndkollorert slik at hvert bilde blir helt unikt. 

Hvem går prisen til? 
Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.
 
En jury med representanter fra KA, Kirkerådet og IKO avgjør hvem som blir årets vinner. 
 
I 2020 vant Sandar menighet prisen for sitt trosopplæringsarbeid med blant annet Fløffe. En pratsom pandabjørn som i dialog tar opp tro i hverdagen på en gjenkjennelig måte. Les mer om det her!

Hvor? 
Trosopplæringsprisen deles ut på den årlige Trosopplæringskonferansen. I 2020 og 2021 ble konferansen arrangert digitalt, og prisen delt ut i hovedsendingen. 
 
Hvem kan sende inn forslag? 
Alle menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode forslag til kandidater som fortjener Trosopplæringsprisen, kan sende inn sine begrunnede forslag. Det er viktig at det oppgis minst to referansepersoner som kan gi utfyllende informasjon om kandidatene som blir foreslått. En av disse må være enten kirkeverge/prost eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjonene. Vi åpner opp for innsending av forslag rundt april/mai. 

Se oversikt over tidligere vinnere av prisen
 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter står bak prisen sammen med Kirkerådet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.