IKO utfordrer alle som er med i menigheter og kirkelige sammenhenger rundt omkring i Norge, til å foreslå kandidater til Trosopplæringsprisen 2018! 
 
Vinnerene får 50 000 kroner og et kunstverk. Med oss i 2018 har vi en ny kunstner som er blitt utfordret til å lage premien. Kunstneren Olga Grimsmo Nilsen vil lage et helt nytt trykk, som blir håndkollorert slik at hvert bilde blir helt unikt. 

Hvem går prisen til? 
Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.
 
En jury med representanter fra KA, Kirkerådet og IKO avgjør hvem som blir årets vinner. 

I 2017 vant Tjøme kirke Trosopplæringsprisen for sin innsats med Nattkirke. Et opplegg for ungdommer én fredag i måneden. Les mer her

Hvor? 
Trosopplæringsprisen deles ut på den årlige Trosopplæringskonferansen. I 2018 blir det den 17. oktober på The Qube, Gardermoen.
 
Hvem kan sende inn forslag? 
Alle menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode forslag til kandidater som fortjener Trosopplæringsprisen, kan sende inn sine begrunnede forslag. Det er viktig at det oppgis minst to referansepersoner som kan gi utfyllende informasjon om kandidatene som blir foreslått. En av disse må være enten kirkeverge/prost eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjonene.
 
Du kan nå foreslå kandidater til Trosopplæringsprisen 2018
Frist for å legge inn forslag er 15. august.
 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter står bak prisen sammen med KA - Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kirkerådet.