IKO utfordrer alle som er med i menigheter og kirkelige sammenhenger rundt omkring i Norge, til å foreslå kandidater til Trosopplæringsprisen 2019! 
 
Vinnerene får 50 000 kroner og et kunstverk laget av kunstneren Olga Grismo Nilsen. Det er et trykk som blir håndkollorert slik at hvert bilde blir helt unikt. 

Hvem går prisen til? 
Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.
 
En jury med representanter fra KA, Kirkerådet og IKO avgjør hvem som blir årets vinner. 

I 2018 vant Kirkeskipet i Lademoen kirke Trosopplæringsprisen for sin innsats med trosopplæringsarbeid for de aller minste. De har utarbeidet et gudstjenesteopplegg for de aller minste, fra null til tre år, hvor det hele foregår på de minste sine premisser.. Les mer her

Hvor? 
Trosopplæringsprisen deles ut på den årlige Trosopplæringskonferansen. I 2019 blir det den 06. november på The Qube, Gardermoen.
 
Hvem kan sende inn forslag? 
Alle menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode forslag til kandidater som fortjener Trosopplæringsprisen, kan sende inn sine begrunnede forslag. Det er viktig at det oppgis minst to referansepersoner som kan gi utfyllende informasjon om kandidatene som blir foreslått. En av disse må være enten kirkeverge/prost eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjonene.
 
Du kan nå foreslå kandidater til Trosopplæringsprisen 2019
Frist for å legge inn forslag er 28. august.
 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter står bak prisen sammen med Kirkerådet og KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.