Trosopplæringskonferansen

Trosopplæringskonferansen 2023

Årets viktigste møteplass for oss som jobber med barn og unge i kirken. Dette er arenaen for erfaringsdeling og inspirasjon for kollegafellesskapet vårt fra hele landet.

Trosopplæringskonferansen er Norges største og viktigste møtested for ansatte og frivillige som arbeider med menighetsutvikling, trosopplæring og barn og unge.

Konferansen arrangeres årlig av IKO - Kirkelig pedagogisk senter. I 2023 arrangeres konferansen i samarbeid med KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge. 

 

Kommende datoer:

2023: onsdag 18. oktober 2023

2024: onsdag 16. oktober 2024

2025: onsdag 15. oktober 2025

2026: onsdag 14. oktober 2026

Gå tilbake til kursoversikt
  • Oppdatert informasjon på konferansens nettsider
  • https://trosopplaringskonferansen.no/
  • Påmelding åpner i april

Hvor holdes kurset?