Trosopplæringskurs 15-18 år

 

Musikalarbeid som trosopplæring! 

 

Meld deg på her! 

Tid: Tirsdag 13. september fra 09.30-15. Registrering fra 09. 

Sted: IKO, Colletsgate 43

Pris: 1500,- inkl CD fra "Alletiders historie"

 

Musikalarbeid som trosopplæring

Tirsdag 13. september arrangerer IKO - Kirkelig pedagogisk senter og KFUK- KFUM kurset Musikalarbeid som trosopplæring. Sang, drama, fortelling og musikk er gode metoder i trosopplæringen. Med musikalarbeid kan prosessen være vel så viktig som selve produktet. Det er spennende å la barn/unge være med på å sette sitt preg på innhold og form. Kurset vil inspirere til samhandling mellom breddetiltak og kontinuerlig arbeid, og vil være metodisk fokusert, med mange kreative tips til det lokale arbeidet.

Kurset er en del av lanseringen av "Alle tiders historie", som er en ny og leken julemusikal med Marthe Wang. 

Blant annet deltar: Hans Olav Baden, programutvikler i musikk i KFUK-KFUM og kirkemusiker i Holmlia menighet hvor han har jobbet med musikaler i flere år både som barnekorleder og komponist. Espen Amundsen, musikkoordinator i KFUK-KFUM, utdannet sanger og musikkpedagog, med lang fartstid med barne- og ungdomskor og musikalprosjekter. Artist Marthe Wang vil presentere julemusikalen «Alle tiders historie».

 

Program

 

09:00     Registrering og kaffe

09:30     Utrolige ting kan skje

Vi lar oss begeistre av mulighetene som ligger i musikalarbeid som metode i trosopplæringen.

10:00     Prosess eller produksjon? Ja takk begge deler! 

Om verdien av alt som skjer på veien fram mot endelig forestilling, og om hvordan vi kan skape et så godt sluttprodukt som mulig.

11:00     Lansering av «Alle tiders historie»

Presentasjon av ny julemusikal. Med artist Marthe Wang. 

11:30     Lunch

12:15     Musikal som trosopplæring

Vi ser på mulighetene for musikalarbeid som samarbeidsprosjekt mellom breddetiltak og det kontinuerlige menighetsarbeidet, og vi lar oss inspirere av mulighetene i Trosopplæringsplanen.

13:00     Kaffe/frukt

13:15     Musikal – ikke bare sang

Vi åpner den metodiske verktøykassen og deler kreative ideer på aktiviteter, uttrykksformer og konsepter. Om musikalarbeid for hele mennesket.

14:45     Liturgisk avslutning

15:00     Slutt

Det blir smakebiter fra ulike musikaler gjennom hele kurset, som «Alle tiders historie», «Å så vakkert», «Ingenting, men alt», «Stå opp!», m.fl.

Meld deg på her! 

 

 

 

2) Skole-kirke-samarbeid. Hva er rammene og hva er mulig?

I dette kurset får du gode praksiseksempler på skole-kirke-samarbeid knyttet til jul, samt oppdatert kunnskap om dagens situasjon med diskusjon av utfordringer og dilemma. Kurset skal gi innspill og inspirasjon til å videreutvikle det lokale samarbeidet mellom kirke og skole og hjelp til å bli tryggere på egen praksis og rolle.

Kurset passer for alle som arbeider med skole-kirke-samarbeid, prester, kateketer, menighetspedagoger og kirkemusikere.

Meld deg på her  

Pris: kr. 1.150,- Prisen inkluderer lunsj og en valgfri bok fra skole-kirke-serien.

 

Tidsramme: 0900-1530.

0900-0930. Kaffe/te

0930-0945. Innledning og presentasjon

0945-1015. En skolegudstjeneste! Problemstillinger og handlingsalternativ.

1025-1130.  Lovverk, rammer, mandat og muligheter i kirkens samarbeid med skolen.

1130-1200.  Det gode samarbeidet mellom kirken og skolen. Hvordan få det til?

1200-1245.  Lunsj

1245-1345.  Skolegudstjenesten. Presentasjon og drøfting av noen case.

1355-1530.  Alternative julemarkeringer, julevandring, førjulssamling, julespill. Hva skiller disse fra skolegudstjenesten? Hva er de gode valgene? Case, samtale og refleksjon.

1530. Slutt.

 

Kursansvarlige: Eldbjørg Leinebø Ekre, Gunnfrid Ljones Øierud m.fl.

Eldbjørg Leinebø Ekre er utdannet allmennlærer og kateket med mastergrad i kirkelig undervisning/menighetspedagogikk. Hun har lang fartstid som kateket og lærer og er nå rådgiver i kirkelig undervisning ved IKO. Gunnfrid Ljones Øierud har doktorgrad i praktisk teologi og arbeider som rådgiver og Prismet-redaktør ved IKO.

 

Meld deg på her!