Skolene får nye læreplaner nå. Det påvirker kirkens samarbeid med skolene, siden samarbeidet er knyttet til læreplanene.

Bli oppdatert på de viktigste læreplanendringene og hva de betyr for skole-kirkesamarbeid i dette webinaret. Videoklippene gir en oversikt over hva som er nytt, og hva vi som kirke må tenke på og jobbe med i skole-kirkesamarbeidet.

Webinarholder er IKO-rådgiver Marianne Gullhaugen, og filmene er produsert av kommunikasjonsrådgiver Annbjørg Dalland. 

IKO - Kirkelig pedagogisk senter har laget filmene i samarbeid med Kirkerådet, som også har gitt støtte til IKO for å utvikle kurs om skole-kirkesamarbeid. Økonomisk støtte fra KA gjør at vi kan lage dette som et gratis webinar. 

Video 1: Introduksjon

Her kan du lese formålsparagrafen, § 1-1 i Opplæringslova

Her kan du lese fritaksbestemmelsen i § 2-3a i Opplæringslova. 

Her kan du lese lovparagrafen om KRLE-faget

 


Video 2: Fagfornyelsen og ny overordnet del av læreplanverket

Her finner du ny overordnet del

Her kan du lese om fagfornyelsen

 


Video 3: Nye læreplaner i de enkelte fagene. Vekt på KRLE

Her kan du lese ny KRLE-læreplan

Her finner du også andre nye fagplaner

 


Video 4: Eksempel på arbeid fra Karmøy menigheter, med kateket Solveig Leikvoll

Her kan dere se utkastet til Karmøys felles skole-kirkeplan fra mars 2020

 


Tilrettelegging: Ønsker du å motta manus til filmene i tekst-form? Ta kontakt


Andre nyttige lenker: 

IKOs ressursside for samarbeid mellom skole og kirke - nyttige lenker til fagartikler, læreplaner, debatter og undervisningsopplegg.

IKOs temasider for skole - kirke - om skolegudstjeneste, fritak med mer. 

Den norske kirkes skole-kirke-ressurser - Den norske kirke oppdaterer sine ressurssider om skole-kirkesamarbeid i disse dager.  

Den norske kirke - om tema skole-kirke