Fellesskap og organisering - Prismetbok

De frivilliges rolle i trosopplæringen

 

Denne boka drøfter de frivilliges rolle i trosopplæringen ut fra tre ståsteder. Først stiller vi spørsmål om hvordan vi forstår begrepene frivillighet og fellesskap. Dernest undersøker vi hvilke virkemidler kirken tar i bruk for å styrke den ubetalte innsatsen i trosopplæringen, før vi til slutt drøfter hvordan menighetene selv håndterer «frivilligheten». Analysene tar for seg fire trosopplæringsaktiviteter – Lys Våken, søndagsskolen, ungdomsarbeidet og konfirmantleir – i seks forskjellige menigheter. 

Boka henvender seg til alle som er interessert i trosopplæringen i Den norske kirke generelt og frivillig innsats spesielt.

Førpris
 
Lagerbeholdning Flere enn 100
Forfatter Kjetil Fretheim (red), Håkon Lorentzen, Sverre Dag Mogstad
Målform Bokmål
Antall sider 156
Utgivelsesår 2017
ISBN 978-82-8249-273-7


Ansatte og frivillige

Endringer i Den norske kirke

-