Spilleplan og ledige datoer

Det er mange forespørsler om høsten 2022. Datoer det står kirke på, er opptatt. Datoer som det ikke står noe på vurderes av flere interesserte. Ta kontakt for å finne en dato i listen som kan være aktuell. Det fylles fort opp for høsten! Se også datoer for våren 2023.   

Vi har to skuepillerteam:

Gjøvik-teamet: spiller som regel på Hamar, Nidaros, Bjørgvin bispedømmer pluss områder som ligger nærmere Gjøvik enn Oslo.

Oslo-teamet: spiller som regel i Oslo, Borg, Tunsberg, Telemark og Agder bispedømmer. Andre bispedømmer kan dekkes av begge team. NB. Tekniker reiser fra Oslo eller Gjøvik.

 

Ønsker du besøk til din kirke?

  • Vi ønsker først og fremst å fylle opp dagene på listene på denne siden. Ta en titt!
  • Ta kontakt: [email protected] eller tlf: 96 62 70 63.
  • Vi har to skuepiller-team:
  • Gjøvik-teamet spiller som regel på Hamar, Nidaros, Bjørgvin bispedømmer pluss områder som ligger nærmere Gjøvik enn Oslo.
  • Oslo-teamet spiller som regel i Oslo, Borg, Tunsberg, Telemark og Agder bispedømmer. Andre bispedømmer kan dekkes av begge team.
  • Enkelte endringer i datoer kan forekomme.

Høsten 2022

Team

Dato

Sted

Oslo 6.sept Grønland kirke
Oslo 9.sept Sarpsborg kirke
Oslo 13.sept Ski kirke
Oslo 15.sept Skoklefall kirke
Oslo 17.sept Tananger kirke
Oslo 18.sept Hundvåg kirke
Gjøvik 21.sept Nordland
Gjøvik  22.sept Rønvik kirke
Gjøvik 23.sept Nordland
Gjøvik 24.sept Nordland
Gjøvik 25.sept Slidredomen
Gjøvik 26.sept Etnedal kirke og Bagn kirke
Gjøvik  27.sept Tingnes kirke
Gjøvik    28.sept      LEDIG

Team     

Dato        

Sted

Oslo 20.okt   LEDIG
Oslo 21.okt Søm kirke
Oslo 22.okt Konsmo kirke og Valle kirke
Oslo 23.okt Fjellgardane kirke og Nore kirke
Gjøvik 25.okt Lunner kirke
Gjøvik 26.okt Tromsø
Gjøvik  27.okt  Tromsø
Gjøvik 28.okt Tromsø
Gjøvik 29.okt Sand kirke
Gjøvik 30.okt Kvam kirke, Nord-Fron
Gjøvik      31.okt        LEDIG

Team

Dato

Sted

Oslo 3.nov Horten
Oslo 4.nov Lunde kirke og Kongsberg kirke
Oslo 5.nov Mjøndalen kirke og Bragernes kirke
Oslo 6.nov Kjølstad kirke Fredrikstad
Oslo 10.nov Halden kirke
Oslo 17.nov Moss metodistkirke
Oslo 18.nov Ås kirke
Oslo 19.nov Torvastad kirke
Oslo       20.nov     Hjemreise Karmøy