Om IKO

Hva er IKO?

Vi vil skape rom for kristen tro, håp og undring.

IKO består av kompetansesenter, forlag og bokklubb. Vi produserer gode barne- og ungdomsbøker, vi utvikler materiell, driver forskningsarbeid og tilbyr fagutvikling for deg som jobber med kirkelig undervisning.

Meld deg på IKOs nyhetsbrev her!

IKO - Kirkelig pedagogisk senter er et kompetansesenter innen religionspedagogikk, kristendom og kirkelig undervisning. Vi arbeider i skjæringspunktet mellom forskning og praktisk formidling av kristen tro og tradisjon. Vi utvikler bøker og materiell, arrangerer kurs og fagdager.  

IKO – Kirkelig pedagogisk senter har siden 1945 vært en pådriver for kristen oppdragelse og undervisning i kirke og samfunn. I starten var hovedtyngden av arbeidet knyttet til den offentlige skolen og til hjemmet. Senere ble arbeidet utvidet til også å omfatte barnehager samt utvikling av kirkens egen undervisning. Det opprinnelige navnet var Kristelig pedagogisk kontor, men i 1948 ble dette endret til Institutt for Kristen Oppseding. I 2003 ble det nåværende navnet tatt i bruk. 

IKO-Forlaget gir ut produkter og bøker for og om barn og unge. Vi har et bredt utvalg produkter, alt fra barnetallerken med bordvers, via barnebøker og utdelingsmateriell, til fagfellevurdert litteratur innen religionspedagogikk og fagbøker for ansatte i kirken. Vi gir ut rundt 40 nye titler i året. Bibelfortellingene og kristen tradisjon og kultur ligger til grunn for arbeidet i forlaget. Bøker og andre produkter skal bidra til kunnskap og gode opplevelser. De skal åpne for mysterier og gi rom for livet og de vanskelige spørsmålene. Ressurs- og fagmateriell for voksne skal bidra til gode relasjoner og arbeidsmetoder for og med barn og unge. IKO-Forlaget er det største forlaget for utdelingsmateriell i Den norske kirke. Vi har også et nært samarbeid med andre kirkesamfunn, kristne organisasjoner og institusjoner. 

Forlaget ble startet av IKO i 1952 som IKOs Læremidler A.s. I 1985 endret det navn til IKO-Forlaget AS. IKO – Kirkelig pedagogisk senter eier 100 prosent av aksjene. 

Dåpsklubben Tripp Trapp er en bokklubb for barn fra 0 til 15 år. Ved å gi et medlemskap i klubben får du mulighet til å kjøpe tre pakker i året som sendes hjem til barnet. Dåpsklubben ønsker å bidra til å gi barna en helhetlig og bred opplæring og kjennskap til kristen tro gjennom bøker og produkter tilpasset ulike aldersgrupper. Dåpsklubben Tripp Trapp ble en del av forlaget i 1999 (Før den tid het klubben Hjemmenes dåpsring). 

 

Finansiering

IKO er en selvstendig institusjon uten fast støtte. Driften av senteret finansieres derfor ved gaver, medlemskontigent, prosjektmidler og salg av produkter og tjenester. I IKOs representantskap sitter representanter fra bispedømmerådene i Den norske kirke, bispemøtet og flere kristne organisasjoner. Les mer om Styret og medlemsorganisasjonene her

 

Bli mer kjent med hva IKO jobber med

Vi sender deg gjerne nyhetsbrev som forteller litt mer om hva som skjer på IKO, gode tilbud og annet innhold fra oss. Meld deg på nyhetsbevet her:  

IKO sender ut nyhetsbrev på e-post omtrent en gang i måneden. Ønsker du å motta informasjon om nye bøker, spennende tilbud og andre nyheter om det vi arbeider med?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her

Ønsker du å motta IKO-nytt i posten? IKO-nytt er et informasjonsblad om hva som skjer og hva vi jobber med på IKO. Ønsker du å motta bladet fra oss? Ta kontakt! 

Her kan du lese IKO-nytt digitalt