-  En bokklubb for barn fra 0 til 15 år
-  Følger barnet fra dåp til konfirmasjon
Gratis velkomstpakke! 
 
Bøker om tro, håp og undring: bibelfortellinger, fortellinger til livstolking og livsmestring, kveldsbønner og bordbønner, bøker om kristen tro og kirkelig praksis, sanger og musikk.
 
Dåpsklubben Tripp Trapp er et tilbud til foreldre, faddere, besteforeldre eller andre voksne som ønsker at et barn de er glad i skal få opplæring i kristen tro.