-  En bokklubb for barn fra 0 til 12 år
-  Tilbud om tre pakker i året: I forkant av påske, sommer og jul
-  Ingen krav om kjøp
-  Foreldre, besteforeldre, faddere eller andre kan stå som givere av medlemsskapet