Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. Kirkerotteteateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykke kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene.

Kirkerottene har blitt noen erfaringer rikere gjennom det siste året med teater. 
Våren 2021 har Kirkerottene vært i dvale. Men Kirkerottene er optimistiske for høsten 2021, både i forhold til vaksinasjon og gjenåpningsplan. Derfor planlegges det  for forestillinger kommende sesong. Både nasjonale og lokale smitteverntiltak vil være førende for hva som kan la seg gjøre. For ledige datoer, gå inn på spilleplan.

Covid-19 tiltak for kirkerotteteater

 

  • 2021: Kirkerottene og Kattunge 
              Tema: Den barmhjertige samaritan. Ha omsorg for de vi møter.
  • 2022: Kirkerottene og Lea Mus
              Tema: Sauen som ble borte - og funnet igjen
  • 2023: Kirkerottene og Viggo i tårnet
              Tema: Sakkeus - alle er verdifulle. Snakke positivt om hverandre.


• Begrepsparet Livstolkning og livsmestring er et av tre hovedbegrep i «Gud gir, vi deler», Den norske kirkes plan for en systematisk trosopplæring: I alle teaterstykkene er mellommenneskelige tema sentrale. Alle stykkene handler om spørsmål som: Hva er sant og viktig? Hvem er egentlig min neste? Sammen med barna reflekterer karakterene i stykket om hvordan man kan møte noen som tenker og handler annerledes enn seg selv. På den måten utfordrer stykkene barna til å reflektere om hvordan de handle i praksis i sin egen hverdag. Stykkene tar opp grunnleggende sider ved menneskelivet som: vennskap og relasjoner, godt og ondt, rett og galt, tilgivelse og forsoning

• Kristen tro og tradisjon er det andre av hovedbegrepene i en systematisk trosopplæring. I følge avsnittet «Kirken» skal barn og unge få kunnskap om og kjennskap til sin lokale kirke. Å utvikle tilhørighet til kirken er et hovedelement i alle stykkene med Kirkerottene.  Kirkerottene viser gjennom samtale, relasjoner og sang at de trives og føler seg hjemme i kirken – Guds hus. I teaterstykkene lærer barna at alle er verdifulle gjennom fortellingen om Sakkeus, Den Bamhjertige samaritan og Sauen som ble borte – og funnet igjen. Bønn er også et sentralt tema i forestillingen. Aftenbønnen «Når en lang dag er over» er med i alle stykkene.

• Kristen tro i praksis er det tredje av hovedbegrepene i en systematisk trosopplæring. Praksis som bønn, sang, musikk og kultur er nevnt konkret som eksempel i presentasjonen av hovedbegrepet. Stykket inneholder flere sanger som gir barna anledning til å uttrykke seg selv: Uttrykk for tro, trygghet, undring og glede er sentralt i sangene i teaterstykkene. Det er utarbeidet materiell som menighetene kan bruke i forkant og som legger til rette for praksis og samspill mellom barn og voksne.
Aktiv deltakelse er også eksempel på kristen tro i praksis. I alle teaterstykkene blir barna invitert til å være med å gi respons, og synge aftensang/kveldsbønn underveis i stykket.  Den samme kveldsbønnen gjentas i alle stykkene: «Når en lang dag er over». Dette er med på å skape gjenkjennelse. I alle stykkene er også nestekjærlighet (diakoni) et gjennomgående tema som blir konkretisert gjennom bibelfortellingene og som tydelig engasjerer barna.

Her kan du laste ned gratis bildelotto med kirkerottene: Print ut arket i flere eksemplarer, så har du både brett og brikker du kan klippe ut!
 

Følg Kirkerottene på facebook!

På kirkerottenes egen hjemmeside, kan barna leke med rottene og vennene deres: http://kirkerottene.no/