Kirkerotteteater

Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. Kirkerotteteateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykke kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene.

 

 • 2023: Kirkerottene og Viggo i tårnet

                    Tema: Sakkeus. Om å snakke positivt om hverandre  

 • 2024: Kirkerottene og Kattunge 
            Tema: Den barmhjertige samaritan. Ha omsorg for de vi møter.
 • 2025: Kirkerottene og Lea Mus
            Tema: Sauen som ble borte - og funnet igjen. Fellesskap og om å høre til

Våren 2023

Datoer for våren 2023 ligger nå ute. Her finner du oversikt over datoer vi kan spille. Merk at vi har flere forespørsler inne på ulike datoer. Når menigheter har bekreftet legges det på nettsiden. Kom gjerne med flere datoønsker, så vi kan sy sammen ruter.


 Covid-19-tiltak ved Kirkerotteforestilling: Les mer her 

 

Kontaktinformasjon

 • Bli kjent med Kirkerottene på kirkerottene.no
 • Kirkerottene på Facebook
 • For informasjon om bruken av Kirkerottene i trosopplæringen: Kristian Sandmark
 • 40 46 71 77
 • E-post
 • For bestilling av teateroppsetning: Audhild Engeland
 • 966 27 063
 • E-post

Kirkerottene som en del av den lokale trosopplæringen

Er Kirkerotteforestillinger en del av den lokale trosopplæringen, kan følgende tekster brukes i plandokumentet:  

• Begrepsparet Livstolkning og livsmestring er et av tre hovedbegrep i «Gud gir, vi deler», Den norske kirkes plan for en systematisk trosopplæring: I alle teaterstykkene er mellommenneskelige tema sentrale. Alle stykkene handler om spørsmål som: Hva er sant og viktig? Hvem er egentlig min neste? Sammen med barna reflekterer karakterene i stykket om hvordan man kan møte noen som tenker og handler annerledes enn seg selv. På den måten utfordrer stykkene barna til å reflektere om hvordan de handle i praksis i sin egen hverdag. Stykkene tar opp grunnleggende sider ved menneskelivet som: vennskap og relasjoner, godt og ondt, rett og galt, tilgivelse og forsoning

• Kristen tro og tradisjon er det andre av hovedbegrepene i en systematisk trosopplæring. I følge avsnittet «Kirken» skal barn og unge få kunnskap om og kjennskap til sin lokale kirke. Å utvikle tilhørighet til kirken er et hovedelement i alle stykkene med Kirkerottene.  Kirkerottene viser gjennom samtale, relasjoner og sang at de trives og føler seg hjemme i kirken – Guds hus. I teaterstykkene lærer barna at alle er verdifulle gjennom fortellingen om Sakkeus, Den Bamhjertige samaritan og Sauen som ble borte – og funnet igjen. Bønn er også et sentralt tema i forestillingen. Aftenbønnen «Når en lang dag er over» er med i alle stykkene.

• Kristen tro i praksis er det tredje av hovedbegrepene i en systematisk trosopplæring. Praksis som bønn, sang, musikk og kultur er nevnt konkret som eksempel i presentasjonen av hovedbegrepet. Stykket inneholder flere sanger som gir barna anledning til å uttrykke seg selv: Uttrykk for tro, trygghet, undring og glede er sentralt i sangene i teaterstykkene. Det er utarbeidet materiell som menighetene kan bruke i forkant og som legger til rette for praksis og samspill mellom barn og voksne.
Aktiv deltakelse er også eksempel på kristen tro i praksis. I alle teaterstykkene blir barna invitert til å være med å gi respons, og synge aftensang/kveldsbønn underveis i stykket.  Den samme kveldsbønnen gjentas i alle stykkene: «Når en lang dag er over». Dette er med på å skape gjenkjennelse. I alle stykkene er også nestekjærlighet (diakoni) et gjennomgående tema som blir konkretisert gjennom bibelfortellingene og som tydelig engasjerer barna.

Priser

Kirkerottene bor på Gjøvik/Oslo og har med seg en bil med tekniker og utstyr. 

Prisen for en forestilling er 19.000,-.

Når vi får to forestillinger to steder samme dag, vil prisen pr. forestilling være 15 500,- . 

Ønsker du å ha 2 forestillinger i samme kirke samme dag er prisen for 1.forestilling 19.000,-  og for 2.forestilling 8.000,-.

På turneer deles kostnadene på forestillingene likt mellom menighetene som er med på turneruten. Det samme gjelder kostnad ifbm reise,diett og overnatting. Prisen varierer ut fra hvor mange menigheter som er med på en turné og hvordan forestillingene legges. Det lønner seg å være minst 3 menigheter som er på en rute.

Det kan lønne seg å samarbeide med andre menigheter! Man kan for eksempel samles i en av kirkene i området, sette opp samme dag i ulike kirker, eller la kirkerottene reise på turné noen dager i områder som vi ikke rekker på en dagsreise. Vi har gode erfaringer med salg av billetter til stykket ved inngangen. Vi har sett at f.eks. kr. 50,- per person/ kr. 150,- per familie ikke er til hinder for oppmøte.

Reise, diett og overnatting

Overnatting, flyreiser og kjøre/diettkostnader (ihht statens satser) kommer i tillegg. Reise beregnes fra Oslo, Gjøvik og/eller Moss. Booking av overnatting og evt flyreiser e.l. tar IKO seg av.

Hva inkluderer kostnadene?
Prisene inkluderer tekniker og alt nødvendig utstyr, tilgang til maler for plakater og billetter, lokal reklamesnutt.  Kostnadene går til lønn for tre personer, utarbeiding av manus, innøving av stykkene for to skuespillerteam, opprettelse av nettsida kirkerottene.no, vedlikehold av dukker og teknisk utstyr pluss administrasjonskostnader. NB. Kirkerotteteateret mottar ingen offentlig støtte.