Kirkerotteteater

Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. Kirkerotteteateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykke kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene.

 • 2024: Kirkerottene og Kattunge 
  Tema: Den barmhjertige samaritan. Ha omsorg for de vi møter
 • 2025: Kirkerottene og Lea Mus
  Tema: Sauen som ble borte - og funnet igjen. Fellesskap og om å høre til
 • 2026: Kirkerottene og Viggo i tårnet
  Tema: Sakkeus. Om å snakke positivt om hverandre 

Kontaktinformasjon

 • Kirkerottene på Facebook
 • For informasjon om bruken av Kirkerottene i trosopplæringen: Kristian Sandmark
 • 40 46 71 77
 • E-post
 • For bestilling av teateroppsetning: Audhild Engeland
 • 966 27 063
 • E-post

Priser

Priser 2024:

 • Prisen for en forestilling er 20.000,-.
 • Når vi får to forestillinger to steder samme dag, vil prisen pr. forestilling være 16.500,- . 
 • Ønsker du å ha 2 forestillinger i samme kirke samme dag er prisen for 1.forestilling 20.000,-  og for 2.forestilling 9.000,-.

Reise, diett og overnatting
Overnatting, flyreiser og kjøre/diettkostnader (ihht statens satser) kommer i tillegg. Reise beregnes fra Oslo, Gjøvik og/eller Moss. Booking av overnatting og evt flyreiser e.l. tar IKO seg av.

Hva inkluderer kostnadene?
Prisene inkluderer tekniker og alt nødvendig utstyr, tilgang til maler for plakater og billetter, lokal reklamesnutt.  Kostnadene går til lønn for tre personer, utarbeiding av manus, innøving av stykkene for to skuespillerteam, vedlikehold av dukker og teknisk utstyr pluss administrasjonskostnader. NB. Kirkerotteteateret mottar ingen offentlig støtte.
 

Priser og kostnader

 • Kirkerottene bor på Gjøvik/Oslo og har med seg en bil med tekniker og utstyr.
 • Pris for en forestilling: 20.000,-
 • Reisekostnader kommer i tillegg
 • Det lønner seg å samarbeide om en turné!
Bestillingsprossess

Bestillingsprosess

Når dere har bestemt dere, og vil bestille forestilling:

Organisering av Kirkerotteforestilling

Organisering av Kirkerotteforestilling

Slik kan du organisere forestillinger i ditt område.

Kirkerotteforestilling som barnehage-kirkesamarbeid

Kirkerottene som barnehage-kirkesamarbeid

Inviter barnehager til forestilling!

kirkerottene-14 (2543x2533)

Kirkerottene som en del av den lokale trosopplæringen

Er Kirkerotteforestillinger en del av den lokale trosopplæringen, kan følgende tekster brukes i plandokumentet:  

• Begrepsparet Livstolkning og livsmestring er et av tre hovedbegrep i «Gud gir, vi deler», Den norske kirkes plan for en systematisk trosopplæring: I alle teaterstykkene er mellommenneskelige tema sentrale. Alle stykkene handler om spørsmål som: Hva er sant og viktig? Hvem er egentlig min neste? Sammen med barna reflekterer karakterene i stykket om hvordan man kan møte noen som tenker og handler annerledes enn seg selv. På den måten utfordrer stykkene barna til å reflektere om hvordan de handle i praksis i sin egen hverdag. Stykkene tar opp grunnleggende sider ved menneskelivet som: vennskap og relasjoner, godt og ondt, rett og galt, tilgivelse og forsoning

• Kristen tro og tradisjon er det andre av hovedbegrepene i en systematisk trosopplæring. I følge avsnittet «Kirken» skal barn og unge få kunnskap om og kjennskap til sin lokale kirke. Å utvikle tilhørighet til kirken er et hovedelement i alle stykkene med Kirkerottene.  Kirkerottene viser gjennom samtale, relasjoner og sang at de trives og føler seg hjemme i kirken – Guds hus. I teaterstykkene lærer barna at alle er verdifulle gjennom fortellingen om Sakkeus, Den Bamhjertige samaritan og Sauen som ble borte – og funnet igjen. Bønn er også et sentralt tema i forestillingen. Aftenbønnen «Når en lang dag er over» er med i alle stykkene.

• Kristen tro i praksis er det tredje av hovedbegrepene i en systematisk trosopplæring. Praksis som bønn, sang, musikk og kultur er nevnt konkret som eksempel i presentasjonen av hovedbegrepet. Stykket inneholder flere sanger som gir barna anledning til å uttrykke seg selv: Uttrykk for tro, trygghet, undring og glede er sentralt i sangene i teaterstykkene. Det er utarbeidet materiell som menighetene kan bruke i forkant og som legger til rette for praksis og samspill mellom barn og voksne.
Aktiv deltakelse er også eksempel på kristen tro i praksis. I alle teaterstykkene blir barna invitert til å være med å gi respons, og synge aftensang/kveldsbønn underveis i stykket.  Den samme kveldsbønnen gjentas i alle stykkene: «Når en lang dag er over». Dette er med på å skape gjenkjennelse. I alle stykkene er også nestekjærlighet (diakoni) et gjennomgående tema som blir konkretisert gjennom bibelfortellingene og som tydelig engasjerer barna.