Les Prismet digitalt her!

Prismet utgis både på papir og digitalt, med mulighet for gratis nedlastning. Vil du bli varslet når et nytt nummer av Prismet blir publisert?

Jeg ønsker å bli varslet på e-post


Det blir fortsatt mulig å abonnere på den trykte utgaven av Prismet.
Priser for et årsabonnement med fire nummer:
Privatpersoner kr 480,-.  Menigheter og institusjoner kr 850,-.

Jeg vil abonnere på trykt utgave av Prismet


Et alternativ er å lese gratis digitalt, men likevel støtte arbeidet med Prismet økonomisk.

Jeg vil gi årlig støtte til Prismet

Om Prismet
Prismet trykker aktuelle forsknings- og fagartikler knyttet til undervisning, læring og danning i skole, barnehage, hjem samt kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Prismet er et ledende nordisk fagtidsskrift innen religionspedagogikk, og målgruppen for tidsskriftet er alle som arbeider innen de religionspedagogiske praksisfeltene, samt forskere og studenter.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. I tillegg til forskningsartikler trykkes praksis- og refleksjonsartikler, bokmeldinger og debattinnlegg. Prismet utgis både på papir og digitalt (Open Access).

Eksempler på artikler fra de siste årgangene:

 • RLE-lærere som bibellesere (Ole Kolbjørn Kjørven, nr 1/16)
 • Barns rett til religionsfrihet (Rune Øystese, nr 4/16)
 • Barnehager og høytidsmarkering. Begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider (Audun Toft og Kristine Toft Rosland, nr 4/14)
 • Hvordan lese islamske ornamenter i skolen? (Geir Winje, nr 2/14)
 • Hva er religionspedagogikk? Internasjonale perspektiver på den norske konteksten (Oddrun M. H. Bråten,  nr 3/14)
 • Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke (Elisabeth Tveito Johnsen, nr 3/15)
 • Hvordan læres gudstjeneste? Gudstjenestelæring i konfirmanttida (Karlo Meyer, nr 1/14)
 • Barns tro og lek i sanden – dialog i og rundt sandkassen (refleksjonsartikkel, Steinar Ims, nr  1/14)
 • Luther Øre – trosopplæring med Luther som inspirator (praksisartikkel, Inger Bore og Tore Dvergastein, nr 4/16)
 • Påskevandring som samarbeidsprosjekt – kunnskapsformidling eller religionsutøvelse? (refleksjonsartikkel, Reidun Rindal Opsal, nr 1/15)
 • Nummer 1-2/2017 er et temanummer fylt med artikler om religion og ungdomskultur - fra halal-pop til SKAM og "å trene på en kristen måte" i KRIK.

Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året, og er nå inne i sin 69. årgang. 

Prismet utgis av IKO-Forlaget i samarbeid med IKO – Kirkelig pedagogisk senter.
 
Vil du skrive i Prismet? Se her for forfatterinstruks og informasjon om publiseringsavgift.  
 
Prismet bok
Det utgis også en bokserie i tilknytning til Prismet: Prismet bok. Bokmanus er normalt fagfellevurdert, og kan være monografier eller artikkelsamlinger. Se her for mer om Prismet bok.
 
 
Tidligere utgivelser av tidsskriftet Prismet kan bestilles i nettbutikken. Pris kr 140,- pr hefte.
 
 
Redaktør 
Ph.D Gunnfrid Ljones Øierud, rådgiver ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter
 
Redaksjonssekretær
Annbjørg Dalland, kommunikasjonsrådgiver ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter
 
Redaksjon
 • Dr.art. Nora Stene, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, avdeling religionshistorie, Universitetet i Oslo
 • Ph.D Andrew Thomas, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold
 • Guro Hansen Helskog, førstelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Dr.theol Gunnar Haaland, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet
 • Ann Midttun, førstelektor ved MF vitenskapelig høyskole
Redaksjonsråd
 • Geir Afdal, professor ved Det teologiske Menighetsfakultet
 • Birgitte Lerheim, førsteamanuensis ved TF, Universitetet i Oslo
 • Solveig Østrem, professor ved Høgskolen i Innlandet
 • Robert W. Kvalvaag, førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Kåre Fuglseth, professor ved Nord Universitet
 • Helje Kringlebotn Sødal, professor ved universitet i Agder
 • Reidar Aasgaard, professor ved HF, Universitet i Oslo
 • Asbjørn Hirsch, 1.amanuensis emeritus fra Dronning Maud Minnes Høgskole
 • Bernd Krupka, førsteamanuensis ved Kirkelig utdanningssenter i Nord
 • Ruth Ingrid Skoglund, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen
Redaksjonens adresse 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Pb. 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
 
Kontakt
Prismet, Pb 2623 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Telefon + 47 22 59 53 00, Telefaks + 47 22 59 53 01, 
Ordre og abonnement: [email protected]
 
Annonser/ annonsepriser i papirutgaven
1/1 side (19,2 h x 13,4 b): 5000,- 
1/2 side (9,6 h x 13,4 b): 3250,-
1/3 side (6,4 h x 13,4 b): 2500,-