Samarbeid kirke – barnehage

Samarbeid mellom menighet og barnehage

Rammeplan for barnehager har mange punkter som kan styrkes av at barnehagene samarbeider med kirken om pedagogiske tiltak.

Tiltak i samarbeidet

 • Barnehagen besøker kirken og får en omvisning der
 • Barnehagen deltar på en pedagogisk aktivitet i kirken, for eksempel jule- eller påskevandring
 • Barnehagen besøker kirken på en teaterforestilling med Kirkerottene, en konsert med kantoren, eller andre kulturelle opplevelser
 • Barnehagen får besøk av en ansatt fra kirken, som holder en samlingsstund i barnehagen
 • Samarbeidsmøter for å gi hverandre innspill til god religionspedagogikk for småbarn
 • Samarbeid om sorg- og krisehåndtering

Forankring i rammeplanen

 • Etikk, religion og filosofi:
  • «Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.»
  • «Personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen.»
 • Kommunikasjon, språk og tekst: Bibelfortellinger, språklig arbeid med fortellingene, samtaler.
 • Kunst, kultur og kreativitet: Kirkekunst og andre visuelle uttrykk, kirkearkitektur, sang/musikk.
 • Kropp, bevegelse, mat og helse: Oppleve hvordan kirkerommet inviterer til variert kroppslig lek, samtale om hvilken rolle mat spiller i høytidsfeiringer.
 • Antall, rom og form: Se etter ting som kan telles, måles eller som har en bestemt form, i kirkerommet, blant fortellingskonkretene eller i illustrasjoner.
 • Nærmiljø og samfunn: «Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.»

Rammeplanen

Rammeplan for barnehager har flere generelle kapitler om barnehagens innhold, samt sju spesifikke fagområder.

asbjorn2_2022-kopi

Kurs samarbeid kirke–barnehage

Rådgiver Asbjørn G. Håkonseth holder gjerne innlegg på fagsamlinger for kirkeansatte, for eksempel stiftsdager, prostisamlinger og forum for undervisningsansatte. Send e-post!

Aktuelle temaer:

 • Fortellerteknikker for små barn
 • Lekende arbeidsmåter
 • Konstruktive kritiske blikk på høytidsvandringer
 • Innføring i barnehagens rammeplan sett fra kirkelig kontekst
 • Forutsetninger for et godt samarbeid mellom kirke og barnehage
Kirkerottene for barnehager

Kirkerottene for barnehager

Hvis menigheten inviterer Kirkerottene på forestilling, kan dere invitere barnehagene med på forestilling.

I informasjonsbrosjyren finner du informasjon om Kirkerotte-forestillingene og hvordan de passer sammen med rammeplan for barnehager.

Invitasjonsbrosjyre for barnehageforestilling med Kirkerottene