Kirkerottene og Jesusfortellingene
Kirkerottene målbærer barnas undring i møte med kirkerommet som et sted for tro og kristen tradisjon. Gjennom historiene inviteres barna til å undre seg over kirkerommet sammen med kirkerottene og til å la seg fascinere av Jesusfortellingene som alltid har en sentral plass.

Kirkerottene er et ektefødt barn av trosopplæringsreformen. Det betyr at Kirkerottene kan være en hovedsatsning i det lokale trosopplæringsarbeidet for aldersgruppen 3-6 år. Utdeling av filmer/lydbok, teater og samlinger kan fylle inntil 12 timer hvert år i den lokale trosopplæringsplanen. 

I nettbutikken kan du kjøpe filmer og andre produkter med Kirkerottene.


Kirkerotteteater
Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. Kirkerotteteateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykke kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene.

Pause våren 2021
Kirkerottene har blitt noen erfaringer rikere gjennom det siste året med teater. Kirkerottene er veldig takknemlige for å ha gjennomført 31 forestillinger høsten 2020 med covid-19-tiltak. Selv om vi har gjennomført disse forestillingene smittefritt, er det utfordrende tider. Det er usikkert hvordan covid-19 vil utvikle seg videre.  Her vil både nasjonale og lokale smitteverntiltak være førende for hva som kan la seg gjøre.

Vi har vurdert det slik at det beste vil være vil være å legge Kirkerotteteateret i dvale våren 2021. Men vi ønsker å komme i gang igjen og gleder oss til å kunne besøke menigheter så snart situasjonen tillater det, forhåpentligvis fra høsten. 

Følg Kirkerottene på Facebook!