Kirkerottene og Jesusfortellingene
Kirkerottene målbærer barnas undring i møte med kirkerommet som et sted for tro og kristen tradisjon. Gjennom historiene inviteres barna til å undre seg over kirkerommet sammen med kirkerottene og til å la seg fascinere av Jesusfortellingene som alltid har en sentral plass.

Kirkerottene er et ektefødt barn av trosopplæringsreformen. Det betyr at Kirkerottene kan være en hovedsatsning i det lokale trosopplæringsarbeidet for aldersgruppen 3-6 år. Utdeling av filmer/lydbok, teater og samlinger kan fylle inntil 12 timer hvert år i den lokale trosopplæringsplanen. 

I nettbutikken kan du kjøpe filmer og andre produkter med Kirkerottene.


Kirkerotteteater
Kirkerottene besøker kirker over hele landet med teaterforestillinger for barn mellom 3 og 6 år. Kirkerotteteateret legger opp en treårs-syklus, med nytt stykke hvert år, slik at årlige besøk med nytt teaterstykke kan legges inn i de lokale trosopplæringsplanene. Datoer for våren 2022 er nå tilgjengelig her 

  • 2022: Kirkerottene og Lea Mus
              Tema: Sauen som ble borte - og funnet igjen
  • 2023: Kirkerottene og Viggo i tårnet
              Tema: Sakkeus - alle er verdifulle. Snakke positivt om hverandre.?
  • 2024: Kirkerottene og Kattunge 
              Tema: Den barmhjertige samaritan. Ha omsorg for de vi møter.

Følg Kirkerottene på Facebook!